LÄS ANDRAS FRÅGOR

Jag har anlag för cystisk fibros. Kan mina barn få sjukdomen?

Fråga

I samband med provrörsbefruktning gjordes gentester på både mig och min fru. Jag fick då veta att jag bär på anlag till cystisk fibros  Min fru är inte bärare. Hur kan detta påverka våra eventuella barn?

Svar

Eftersom du är den enda bäraren av anlaget så kommer ingen av era eventuella barn att få sjukdomen, men kan bli anlagsbärare. Jag ska förklara närmare varför det är så.

Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom. Att vara bärare av anlaget betyder inte att du får några besvär. Det måste ärvas från båda föräldrarna för att du ska bli sjuk. 

För att ett barn ska få sjukdomen krävs att båda föräldrarna är friska bärare av en skadad (muterad) gen för cystisk fibros och barnet får denna skadade gen från båda föräldrarna.

  • Vid varje graviditet med samma föräldrar finns 25 procents risk att barnet får sjukdomen.
  • I 25 procent av fallen får barnet inte sjukdomen och blir inte heller bärare av den skadade genen.
  • I 50 procent av fallen får barnet den skadade genen i enkel uppsättning och blir liksom föräldrarna friskt men bärare av den skadade genen.

Alltså kommer ingen av era eventuella barn att få sjukdomen, men kan bli anlagsbärare. 

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan