LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad är laryngomalaci?

Fråga

Jag skulle vilja veta mer om laryngomalaci. Är det vanligt eller farligt? Vad kan man göra åt det?

Svar

Laryngomalaci är en ovanlig sjukdom, men det är den vanligaste orsaken till andningssvårigheter hos nyfödda.

Laryngomalaci innebär att strupen inte hålls öppen som den ska. Orsaken är inte känd.

Andningssvårigheterna vid laryngomalaci kommer ofta direkt vid födseln eller inom ett par veckor.

Besvären ökar när barnet gråter, anstränger sig eller ammas. Det blir ofta bättre när barnet ligger på magen. Andningsbesvären blir värre i samband med förkylningar. En del barn har bara besvär i samband med förkylningar, medan andra barn har mer besvär.

Laryngomalaci försvinner oftast före två års ålder då struphuvudet blivit större och stadigare. Om barnet har svåra besvär kan det bli aktuellt med en operation.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan