OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Lämna prov för covid-19

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Det prov som visar om du har en pågående infektion kallas för PCR-prov. Det prov som visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar kallas för serologiskt prov.

När kan jag lämna prov för covid-19?

Ett PCR-prov kan du lämna när du har symtom som inte har gått över efter 24 timmar. Det finns mest med virus i början av sjukdomen. Lämna därför provet så snart som möjligt för att få ett säkert svar.

Ett serologiskt prov kan du lämna tidigast 14 dagar efter att du har fått symtom. Då har antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas. Det går bra att lämna provet flera månader efter att du har blivit frisk.

Du behöver inte lämna antikroppsprov om du lämnade PCR-prov när du var sjuk och det provet visade att du hade covid-19.

Jämtland Härjedalen

Om att lämna prov i Jämtland Härjedalen

Mer om hur det går till att lämna PCR-prov i Jämtland Härjedalen finns att läsa längre ner på den här sidan.
I nuläget erbjuder vi däremot inte antikroppstester för invånare. 

Om tidsbokning för PCR-provtagning

Det finns ingen drop in-mottagning i Jämtland Härjedalen. Du måste alltid ha en bokad tid i förhand. Information om hur bokningen går till finns under rubriken Kan jag ta prov själv?

Har du frågor om intyg?

Vården i Region Jämtland Härjedalen kan tyvärr inte hjälpa till med särskilda intyg för att avboka resor eller andra aktiviteter till följd av rådande situation kring covid-19. Vi kan inte heller ge dig intyg på att du är frisk.

Vem kan lämna prov för covid-19?

Det är bra att lämna ett PCR-prov för att se om du har en pågående infektion med covid-19. Det gäller även om symtomen är milda.

Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov, men ska stanna hemma. Läs mer om att stanna hemma vid symtom som kan bero på covid-19.

Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Då blir du kontaktad av den som kan ha smittat dig, eller av sjukvården. Läs mer om dina skyldigheter i texten Smittskyddslagen.

Din arbetsgivare kan vilja att du ska lämna prov om du blir sjuk, till exempel om du arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Ett negativt provsvar kan innebära att du snabbare kan återgå till arbetet när du mår bra igen.

Prov för antikroppar

En del regioner har antikroppsprov för alla över 18 år, andra regioner prioriterar vilka som får lämna prov.

Du kan läsa i den här texten vad som gäller där du bor. Välj först din region. Det gör du högst upp på sidan.

Jämtland Härjedalen

Provtagning i Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen rekommenderar alla invånare som tror att de är smittade av covid-19 att boka tid för provtagning. För att få testa dig ska du ha insjuknat med någon av dessa symtom under de senaste 7 dagarna:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva, nästäppa, halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder
 • magknip och diarré
 • oförmåga att känna lukter och smaker

Det finns ingen drop in-mottagning i Jämtland Härjedalen. Du måste alltid ha en bokad tid i förhand – men boka endast tid om du tror att du har pågående covid-19. Det här är inte ett antikroppstest och kan därför inte användas för att ta reda på om du tidigare har varit sjuk i covid-19. 

Stanna hemma medan du väntar på provsvaret

När du har tagit provet och väntar på svar är det viktigt att du inte går till jobb, skola eller börja träffa andra igen förrän du har fått provsvaret, så att du har fått bekräftat om du har covid-19 eller inte. Det är för att inte riskera att smitta andra under tiden som du väntar på ditt svar. 

Kostnadsfri provtagning

Det är kostnadsfritt att ta PCR-provet som visar om du har pågående covid-19. Mer om kostnad för covid-19-vård i allmänhet finns att läsa på sidan Patientavgifter i Jämtland Härjedalen.

Om antikroppstest i Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen har börjat erbjuda antikroppstest för vård- och omsorgspersonal. Vi arbetar också för att framöver kunna erbjuda samtliga invånare antikroppstest, och målet är att det ska införas så snart som möjligt under hösten 2020.

Kan jag ta prov själv?

Det är olika vem som tar PCR-provet. Det kan vara vårdpersonal eller också ska du ta provet själv, så kallad egenprovtagning. Du får information så att du vet hur du ska göra om du ska ta provet själv.  

Det finns inga serologiska prov som du kan ta själv som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om vad du kan göra själv om du har symtom.

Jämtland Härjedalen

Egen provtagning i Jämtland Härjedalen

För att minimera risken för smittspridning har vi inga drop-in-mottagningar för bedömning eller provtagning. Provtagning sker endast efter tidsbokning via någon av de kontaktvägar som beskrivs här.

Såhär bokar du tid

Om du vill lämna prov för coronavirus/covid-19 så ska du i första hand beställa tid på någon av de provtagningsbussar för egenprovtagning som finns i Jämtland Härjedalen.

 • Boka tid genom att logga in på 1177.se och använda e-tjänsten för provtagning.
 • När bokningen är bekräftad tar du dig till den provtagningsplats du har valt. Aktuella tider och platser för provtagningsbussarna ser du när du har loggat in.
 • Vid provtagningsbussen får du ett provtagnings-kit samt instruktioner. Sedan tar du provet på dig själv (i näsöppning, svalg och saliv) och lämnar det till personalen när man är klar.

Boka provtagning för barn och ungdomar

För barn upp till 13 år kan vårdnadshavaren logga in på 1177.se med sitt BankID och boka provtagningen som ombud för sitt barn. Läs mer om: Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Ungdomar som är 13–18 år behöver själva ha BankID eller Freja eID Plus och göra sin egen bokning via 1177.se.

Du kan skaffa Mobilt BankID hos de flesta banker, men du måste säga till att det ska vara riktigt Mobilt BankID. Bankernas SäkerhetsID fungerar inte att logga in med i det här fallet. 

Freja eID finns i tre så kallade tillitsnivåer, och för att logga in på 1177.se behöver du ha Freja eID Plus, som är den högsta nivån.

Läs mer om att logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år

Se till att ordna så att ungdomen har ett fungerande Mobilt BankID eller Freja e-ID Plus redan innan symtom uppstår. Det är inte lämpligt att personer med symtom besöker banker eller ATG-ombud för att styrka sin identitet, vilket är en del i processen för att skaffa ovanstående. 

Kom ihåg att ta med legitimation, tack!

Vid provtagning av barn under 13 år ska vårdnadshavaren kunna legitimera sig vid provtagningsstället, och uppge barnets personnummer.

Om en ungdom som är 13-17 år kommer ensam till provtagningsstället så måste hen ha med sig en giltig legitimation att visa upp. Om vårdnadshavaren följer med till provtagningen och ungdomen saknar legitimation, så räcker det däremot om vårdnadshavaren kan legitimera sig. 

Om identiteten för den som ska provta sig inte kan styrkas på plats vid provtagningsställena så hänvisar vi till att istället ta kontakt med sin hälsocentral. Där gör personalen en medicinsk prioritering och bokar sedan in tid för eventuell provtagning.

Har du problem med att logga in och använda e-tjänsterna?

Här hittar du svar på vanliga frågor och hjälp med hur du går vidare:

Vad gör jag om jag inte kan boka tid via 1177.se?

Om du av någon anledning absolut inte kan logga in och boka tid via 1177.se så kan du kontakta din hälsocentral för planering av din provtagning. Personalen på hälsocentralen kan däremot inte boka in en tid åt dig i provtagningsbussen.

Du kan inte ringa till 1177 för att få hjälp med att boka tid för provtagning. Telefonsjuksköterskorna kan inte logga in på 1177.se och boka tiden åt dig, och inte heller boka in tid för provtagning på en hälsocentral.

Hur går provtagningen till?

Ett PCR-prov tas med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier i sekretet som finns i luftvägarna.

Provet kan tas långt bak i näsan. Då för du eller vårdpersonalen in pinnen genom en näsborre.

Provet kan också tas i svalget. Då förs pinnen in genom munnen.

Ibland tas PCR-prov från både näsan och svalget. Provtagningen kan kännas lite obehaglig, men går fort.

Ibland tas provet från slem som du hostar upp.

Ett serologiskt prov är ett blodprov.

Vårdpersonalen kan ha skyddande utrustning

Vårdpersonalen kan ha särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar.

Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Här får du råd om hur du kan förbereda ett barn inför att lämna ett prov, om det behövs.

Vad gör jag när jag har fått provsvaret?

I ditt provsvar står det hur du ska tolka ditt resultat. Du ska också få veta vem du kan kontakta för mer information. Du är skyldig att följa de instruktioner som du får eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Vad innebär ett positivt PCR-prov?

Jämtland Härjedalen

Besked om provsvar i Region Jämtland Härjedalen

Hur snabbt man får svar på sitt prov kan variera. Den normala svarstiden i Region Jämtland Härjedalen är inom 2–3 arbetsdagar, men i enstaka fall kan det dröja upp till 5 arbetsdagar innan svaret kommer. 

Oavsett om svaret är positivt eller negativt, så får du svaret genom att logga in på 1177.se. I dina inställningar där kan du i förhand välja om du vill få avisering via sms och/eller e-post när ditt provsvar finns klart att läsa.

Om svaret är positivt, alltså att du har covid-19, så kommer personal även att ringa till dig för att säkerställa att du har nåtts av informationen. Personalen kan då också svara på eventuella frågor som du har.

Ett positivt PCR-prov innebär att du har viruset i kroppen men visar inte om du är smittsam. Det kan finnas spår av virus kvar i flera veckor, utan att du är smittsam. Det beror på att provet även upptäcker virus som inte längre kan smitta.

Läs mer om covid-19 och hur länge du kan smitta andra.

Du behöver inte lämna ett nytt prov för att se om viruset har försvunnit.

Berätta för andra

Du kan bli uppmanad av vården att berätta att du har covid-19 för andra som du kan ha smittat, så att de också kan lämna prov. Läs mer om smittspårning i texten Smittskyddslagen.

Vad innebär ett negativt PCR-prov?

Ett negativt svar på PCR-provet innebär att du sannolikt inte hade en pågående infektion när provet togs.

Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen när du är feberfri och känner dig frisk.

Blir du däremot sämre ska du inte återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Du kan då behöva lämna ett nytt prov.

När bedöms jag vara immun?

Du bedöms vara immun mot covid-19 om något av följande gäller för dig:

 • Du har lämnat ett positivt PCR-prov och blivit frisk.
 • Du har lämnat ett positivt antikroppsprov.

Folkhälsomyndigheten bedömer att du är immun i minst ett halvår. 

Bedömningen gäller endast för tester som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så kallade snabbtest som tas med ett stick i fingret uppfyller sällan dessa rekommendationer.

Vad innebär det att vara immun?

Att vara immun mot covid-19 innebär att du är skyddad från att bli smittad på nytt under en begränsad tid.

Du som är immun och smittfri kan träffa personer som har en ökad risk att bli svårt sjuka vid covid-19.

Du som själv har en ökad risk att bli svårt sjuk behöver inte fortsätta följa de särskilda råden som gäller då. Du kan följa samma råd som gäller för personer utan ökad risk. Läs mer i texten om covid-19.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan