Ungdomspsykiatriska mottagningen, Östersund

Köpmangatan 24, 831 30 Östersund

Under vecka 26-33 kommer patienter tillhörande Ungdomspsykiatriska mottagningen få vända sig till Fältjägargränd 6. Besök anmäls i receptionen på plan 2.

Område psykiatri har påbörjat en omorganisation som bland annat innebär att ungdomspsykiatriska mottagningen upphör som separat mottagning inom några månader. Från och med 2019-02-18 har vi därför infört stopp för externa remisser och egenvårdsanmälningar direkt riktade till UPM. Du som redan har en pågående kontakt med oss kan även i fortsättningen använda våra e-tjänster för att avboka tider och förnya recept. Du som behöver prata med någon kan kontakta ungdomsmottagningen eller den psykosocial enheten på hälsocentralen. Mer information finns under Om oss.

Telefonnummer:

063-15 43 20

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Köpmangatan 24, 831 30 Östersund
Vägbeskrivning:
UPM, Köpmangatan 24 (föredetta Polishuset), Östersund.
Län, kommun:
Jämtlands län, Östersund
Postadress:
Köpmangatan 24, 831 83 Östersund

Område psykiatri har påbörjat en större omorganisation där antalet öppenvårdsenheter kommer att minska från tio till två större

öppenvårdsmottagningar. Detta innebär att UPM, ungdomspsykiatrisk mottagning, upphör som separat mottagning inom några månader. Vi vill ge patientgruppen unga vuxna en så högkvalitativ, tillgänglig och jämlik vård som möjligt. Därför kommer vården av unga vuxna att integreras i vår nya organisation istället för att ha en specifik och separat enhet för patientgruppen.

På grund av det ovanstånde så inför vi stopp för externa remisser samt egenvårdsanmälningar direkt riktade till UPM – från och med 2019-02-18.

Det är för att enheten ska ha möjlighet att fokusera på behandling/planering för de unga vuxna som nu är inskrivna hos oss.


Vid behov av kontakt med specialistpsykiatrin skall remisser och egenvårdsanmälningar fortsättningsvis gå via områdets gemensamma

remissingång.


Läs också mer under Information till patienter.

Information till patienter

Du som redan har en pågående kontakt på UPM kan även i fortsättningen använda våra E-tjänster för att avboka tider och förnya recept.

Du som inte har en pågående kontakt kan istället kontakta Ungdomsmottagningen om du:

- behöver någon att prata med

- har frågor om sex

- undrar något om kroppen

- har frågor om familj och relationer

- känner dig nedstämd, orolig eller stressad

- vill prata om självkänsla och vem man är

Du kan kontakta den psykosociala enheten på hälsocentralen om du:

- har råkat ut för en kris av något slag

- har drabbats av personliga förluster

- behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om

- känner dig nedstämd

- har ångest

- har ett utmattningssyndrom eller en stressproblematik

- hamnat i omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv

Kontaktuppgifter hittar du på ungdomsmottagningens och varje hälsocentrals kontaktsidor under Hitta vård på 1177.se.

Ålder

Vi tar emot patienter som är från 18 - 25 år.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region