Telefonnummer
044-19 47 30
Telefontid idag
 • 08:30 - 12:00
 • 13:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre08:30 - 12:00
 • Mån - Fre13:00 - 16:00

Län, kommun:
Skåne län, Kristianstad
Postadress:
Tolkcentralen Skåne, Lasarettsboulevarden 33 B, 291 33 Kristianstad
Webbplats:
http://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/stod-och-behandling/bestalla-tolk/

Hus Lasarettsboulevarden 33 B

Vi på Tolkcentralen förmedlar tolkservice till dig som är bosatt i Skåne och har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Du beställer tolk till situationer då du behöver kommunicera med andra. Tolkservicen kostar ingenting.


Övriga kontaktuppgifter

Bildtelefon: 0406748282@t-meeting.se

SMS: 0730-12 01 64

Driftsform

Driftsform: Region

Att tolka de samtal du har till vardags kallas för vardagstolkning. Det innebär att vi tolkar inom olika situationer i vardagslivet då du behöver kommunicera med andra, till exempel:

 • hälso- och sjukvårdskontakter
 • arbetsplatsrelaterade uppdrag
 • begravningar, dop och bröllop
 • fritidsaktiviteter
 • Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd.

  Beställ tolk

  Svårare att få tolk dessa dagar

 • Till Malmös drop-in-mottagning kan du komma när du vill ringa ett samtal och få det tolkat till teckenspråk.
  Tag alltid med telefonnummer och namn till den du vill ringa.
  Till öppen mottagning behöver du inte boka tid.

  Öppettider: torsdagar 13-15.

  Personal från Dövenheten har också drop-in med hjälpmedelsservice och kurator.

  Drop-in-mottagning för döva

  Adress: Hörsel och dövenheten i Malmö, Medeon, Cronquist gata 13, Ingång AB. (Samma hus som gamla Idéon och Iris Hardar).

Till toppen av sidan