Sävsjö vårdcentral

Villagatan 14, Sävsjö

Telefonnummer:

010-243 86 10

Telefontider:

 • Mån-Fre07:30 - 17:00

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 17:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Villagatan 14, Sävsjö
Län, kommun:
Jönköpings län, Sävsjö
Postadress:
Villagatan 14, 57636 Sävsjö
Webbplats:
http://www.rjl.se/savsjovardcentral

Välkommen att kontakta Sävsjö vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon 010-243 86 10. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider har du nedan.

 • Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

  Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

  Läs mer om Bra Liv nära

 • Sävsjö vårdcentral har en filial förlagd i Vrigstad. För mer information och kontakt: 

  Öppettider: måndag - fredag klockan 8-17
  Öppen mottagning måndag - fredag klockan 9.30-11.30

  Telfontid: måndag - fredag 8-17, tel: 010-243 88 00

 • Telefontid måndag och onsdag kl. 8.30-9.00

  Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter.

  Upplever du svårigheter eller om du har frågor inom följande områden är du välkommen att höra av dig.

  Svårigheter att klara din vardag och dagliga aktiviteter.
  Handskador eller andra handproblem som t.ex. carpaltunnel syndrom, artros, reumatiska sjukdomar, rehabilitering efter radius fraktur, behandling och utredning efter stroke.
  Minnesproblem eller svårigheter med koncentration.
  Smärta som begränsar dig i vardagen.
  Är du stressad? Har du svårt att få struktur och att hinna med dina vardagliga aktiviteter.
  Tillsammans med dig utreder och planerar vi behandling, träning eller annat stöd som du behöver. Vi utgår ifrån din målsättning och för att du ska få en så fungerande vardag som är möjligt

  Arbetsterapeuten ingår även i teamet vid bedömning och utredning vid nedsatt arbetsförmåga samt minnesutredning.

  Boka tid
  Mottagning endast efter tidsbeställning per telefon, du behöver inte remiss från läkare.

  Hjälpmedel
  Kryckor kan du köpa hos oss, men om du har behov av andra hjälpmedel hänvisar vi till kommunens sjukgymnast/ arbetsterapeut på telefon 0382-15485.

 • Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

  Vi ger råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi och tips om medicinering. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

 • Telefontid måndag-torsdag 9.00-9.30

  På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel. Du som har diabetes kan få remiss till fotvårdsterapeut.

 • Telefontid måndag–fredag 7.30–17.00

  Vi hjälper dig med kostrådgivning enskilt eller i grupp.

  Din kost har stor betydelse för din hälsa. Vid sjukdom kan du bli frisk fortare med hjälp av rätt kost.

  Remiss till dietist kan du få från din distriktsläkare eller diabetessköterska.

 • Telefontid måndag–fredag 7.30–17.00

  Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

 • Telefontid måndag–fredag 7.30–17.00

  På distriktssköterskemottagningen får du råd och stöd om egenvård. Distriktssköterskan utför vissa behandlingar och bedömningar.

  Exempel på vad distriktssköterskan gör:

  • tar bort stygn
  • lägger om sår
  • provar ut och skriver ut hjälpmedel vid inkontinens
  • provar ut kompressionsstrumpor
  • gör hälsobedömningar
  • gör fallriskbedömningar
  • ger råd om egenvård.
 • Telefontid måndag-fredag 8.00-9.00

  Det finns tillfällen i livet då samtalsbehandling av kurator är ett sätt att gå vidare och må bättre. Som vid kris, sorg eller depression, när svårigheter i livssituationen påverkar hälsan. Kuratorn kan hjälpa dig att bli medveten om din livssituation och dina egna möjligheter och resurser.

  Kuratorn kan även informera om samhällsresurser och hjälpa till med myndighetskontakter om det behövs.

  Till kuratorn kommer både kvinnor och män i alla åldrar. Vill du komma i kontakt med en kurator krävs en remiss från din distriktsläkare. Kuratorn har samma sekretess som övrig vårdpersonal.

 • Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

  Behöver du hjälp med att:

  • sluta röka eller snusa?
  • se över din alkoholkonsumtion?
  • äta rätt för att må bättre?
  • gå ned i vikt?

  Kontakta då vår hälsosköterska för rådgivning och stöd!

 • Vi gör psykosociala bedömningar, funktionsbedömningar, ger råd, stödsamtal och samtalsbehandling. 
  De som kommer till oss har till exempel akut kris, ångest, depression, utmattning och stressproblematik.
  Teamet består av kurator och KBT-terapeut som arbetar utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv.

  För att komma till psykosociala teamet behöver du en remiss från din distriktsläkare.

 • Rehabkoordinatorns arbete är att underlätta återgång till arbete, studier eller annan sysselsättning samt att förebygga och optimera sjukskrivningen.

  Har du frågor kring din sjukskrivning? Välkommen att kontakta någon av oss rehabkoordinatorer.

  Telefontid:

  Måndagar kl.13.30-14.00
  010-243 86 70, Therese (sitter i Sävsjö)

  Torsdagar kl. 8.30-9.00
  010-243 88 35, Elin (sitter i Vrigstad)

 • Telefontid måndag–fredag 8.30–9.00

  När du har problem som begränsar din rörelseförmåga kan du vända dig till oss. Det kan till exempel gälla smärta, stelhet, muskelsvaghet, yrsel och spänningar.

  Sjukgymnasten undersöker och analyserar vad som kan vara orsaken till dina besvär. Utifrån analysen görs en behandlingsplan som kan innefatta träning, rådgivning, ergonomi eller andra behandlingsåtgärder som syftar till att bota eller lindra smärta och att förbättra eller behålla funktioner.

  Boka tid
  Mottagning endast efter tidsbeställning per telefon. Du behöver inte ha remiss från läkare.

  Hjälpmedel
  Kryckor kan du köpa hos oss, men om du har behov av andra hjälpmedel hänvisar vi till kommunens sjukgymnast/ arbetsterapeut på telefon 0382-15485.

På Sävsjö vårdcentral får alla ett gott bemötande på lika villkor. Vårt mål är att erbjuda dig snabb tillgång till vård av hög kvalitet. Här arbetar arbetsterapeut, distriktsläkare, distriktssköterska, kurator, sjukgymnast, undersköterska och läkarsekreterare. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder specialistmottagningar för diabetes, astma/KOL, livsstilsrådgivning och rökavvänjning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna Närakuter. Du når Närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via Närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder

Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region