Plastikmottagning, Hand- och plastikkirurgiska kliniken US

Universitetssjukhuset, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
010-105 96 90
Telefontid idag

Stängt

  Fler tider och telefonnummer

  Telefontider
  • Mån - Fre09:00 - 11:00

  Besöksadress:
  Universitetssjukhuset, Linköping
  Län, kommun:
  Östergötlands län, Linköping
  Postadress:
  Hand- och plastikkir kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

  Vägbeskrivning

  Hitta hit:

  Betala/anmäl dig i norra eller södra entrén. Följ skyltning mot K och ta K-hissen till plan 13.

  Följ sedan skyltning till Hand- och plastikkirurgiska mottagningen, var god och sitt ned i väntrummet.

  Driftsform

  Driftsform: Region

  Information till patienter

  Remisskrav

  Ja

  Välkommen till plastikmottagningen på hand- och plastikkirurgiska kliniken.

  På mottagningen görs bedömningar och efterkontroller. Mottagningen har också två operationssalar där vi utför mindre operationer i lokalbedövning.

  För att boka tid på mottagningen önskar vi en remiss så att våra läkare ska kunna göra en mer korrekt medicinsk prioritering.

  • Tidsbeställning (knappval 1)
   Vid frågor angående bokning/avbokning av besöks- och telefontider till läkare samt frågor angående remisser, sjukskrivning och journalkopior.

   Måndag - fredag                       kl. 9.00 - 11.00
   _______________________________________________________________

   Rådfrågning av sjuksköterska (knappval 2)

   Måndag - torsdag                     kl. 7:45 - 15.30
   Fredag                                      kl. 7:45 - 11:30
   _______________________________________________________________

   Operationsplanerare (knappval 3)
   1. Frågor angående inläggning/operation på avdelning 53 samt dagkirurgiska
   operationer på centraloperation.

   Måndag, onsdag, torsdag         kl. 8.00 - 9.30

   2. Frågor angående operationer i lokalbedövning på mottagningen.

   Måndag - torsdag                     kl. 7:45 - 15.30
   Fredag                                      kl. 7:45 - 11:30
   _______________________________________________________________

   Centraloperation - för tidsupplysning vid bokad operation.

   Måndag - fredag                       kl. 14.00 - 15.00            Tel: 010 - 103 45 08
   _______________________________________________________________

   Arbetsterapi och sjukgymnastik

   Måndag - fredag                       kl. 7.30 - 12.00              Tel: 010 - 103 18 87
   _______________________________________________________________

   TS-koordinator

   Måndag - tisdag                       kl. 9.00 - 11.00              Tel: 010 - 103 55 22
   TS-hpk@regionostergotland.se
   _______________________________________________________________

   Kurator                                                                           Tel: 010 - 103 43 63

    

  • Brösthyperplasi (för stora bröst):
   En stor och tung byst kan ge en negativ påverkan på kvinnors livskvalitet. Bröstförminskande kirurgi är en del i den offentligfinansierade vårdens åtagande under förutsättning att vissa krav är uppfyllda. Kraven för dessa operationer är idag en bröstvolym på minst 800 ml på det ena eller på båda brösten. Dessutom krävs normalvikt, det vill säga ett BMI under 26 eller under 27 om du är över 50 år. Vi kräver totalt rökstopp i minst en månad innan vi kan anmäla dig till operation och sedan fram till och över ingreppet. En operation med bröstförminskning strävar efter att åstadkomma en normalisering av bröstens volym till 400-500 ml per bröst. Eventuella smärtor i nacke och axlar förbättras ofta av en bröstreduktionsplastik, men det är inget du kan räkna med.

   Bröstasymmetri (olikstora bröst):
   Vid bröstasymmetri där volymen skiljer sig mer än 25 % mellan brösten kan en bröstreduktion av det ena bröstet eller bröstförstoring av det andra av göras för att få en mer symmetrisk byst. Vid operation av bröstasymmetri gäller att man ska vara normalviktig och rökfri enligt samma krav som vid bröstförminskning, se ovan.

   Enbart bröstptos (det vill säga tomma och hängande bröst utan nödvändig bröstvolym se ovan) som uppkommit efter graviditet eller viktnedgång åtgärdas inte av den offentligfinansierade vården.

   Gynekomasti (manlig bröstförstoring):
   Förstorad bröstkörtel hos män kan uppkomma till exempel på grund av ärftliga faktorer, behandling med könshormoner, läkemedelsbehandlingar eller viktuppgång. Tillståndet är vanligt i puberteten, men går oftast tillbaka spontant. Operation kan i vissa fall göras via den offentligfinansierade vården. En tydlig förstoring av ett eller båda brösten som resulterar i ett kvinnligt utseende samt normalvik, det vill säga ett BMI under 26 är några utav kraven. Vi kräver totalt rökstopp inför detta ingrepp. Remiss till hand- och plastikkirurgiska kliniken ska föregås av endokrinologisk utredning via vårdcentral alternativt via bröstenheten på kirurgkliniken.

   Remissmall vid egenvårdsremiss:

  • Bröstrekonstruktion efter bröstcancer utförs vid hand- och plastikkirurgiska kliniken enbart av plastikkirurger med särskild utbildning och intresse för området. Vi utför bröstrekonstruktion med alla tillgängliga metoder som innefattar både protesbaserade lösningar och rekonstruktioner med egen vävnad, vanligen från ryggen (LD-lambåer) eller bukens nedre del (DIEP-lambåer). En bröstrekonstruktion är inte komplett utan rekonstruktion av bröstvårta och tatuering av vårtgård, vilket vi också erbjuder och de flesta patienter önskar. Vid kontur- eller mindre volymsdefekter kan vi i vissa fall justera dessa genom att erbjuda transplantation av patientens eget fett. Vilken rekonstruktionsmetod som är mest lämplig avgörs i samråd mellan patient och läkare och bygger på individuella förutsättningar och vilken behandling som patienten genomgått. Alla patienter är unika och vi gör vårt yttersta för att hitta rätt metod för varje enskild patient.

  • Brösthyperplasi (för stora bröst):
   En stor och tung byst kan ge en negativ påverkan på kvinnors livskvalitet. Bröstförminskande kirurgi kan bli aktuell även efter massiv viktnedgång. Kraven för dessa operationer är idag en bröstvolym på minst 800 ml på det ena eller på båda brösten. Dessutom krävs normalvikt, det vill säga ett BMI under 26 eller under 27 om du är över 50 år. Vi kräver totalt rökstopp i minst en månad innan vi kan anmäla dig till operation och sedan fram till och över ingreppet. En operation med bröstförminskning strävar efter att åstadkomma en normalisering av bröstens volym till 400-500 ml per bröst. Eventuella smärtor i nacke och axlar förbättras ofta av en bröstreduktionsplastik, men det är inget du kan räkna med.

   Enbart bröstptos (det vill säga tomma och hängande bröst utan nödvändig bröstvolym se ovan) som uppkommit efter viktnedgång åtgärdas inte av den offentligfinansierade vården.

   Bukhudsöverhäng:
   Hängande överskottshud på buken kan uppstå efter stora förändringar av bukens omfång, till exempel efter en graviditet eller efter kraftig viktnedgång. Den uttänjda huden hänger ned som ett veck och ge besvär med fukt och eksem i hudvecket. Bukplastik är en del i den offentligfinansierade vårdens åtagande under förutsättning att vissa krav är uppfyllda. Kraven idag är ett bukhäng på minst 3 cm (mätt från översta kanten av hudens omslagsveck) och normalvikt, det vill säga ett BMI under 26 eller under 27 om du är över 50 år. Vi kräver totalt rökstopp inför dessa operationer. Operationen syftar enbart på att avlägsna överskottet av hud på bukens framsida, om överskottsvävnaden även sträcker sig till baksidan åtgärdas inte den via hand- och plastikkirurgiska kliniken.

   Arm- och lårplastik:
   Överskottshud på armar och lår kan uppkomma efter massiv viktnedgång. Dessa tillstånd har hand- och plastikkirurgiska kliniken i Region Östergötland inte möjlighet att erbjuda operation av annat än om tillstånden lett till svåra mjukdelsinfektioner (erysipelas/rosfeber).

   Remissmall vid egenvårdsremiss:

  Till toppen av sidan