Hudmottagning Umeå

Norrlands universitetssjukhus

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

090-785 91 90

Öppet idag

Stängt

  Fler tider och telefonnummer

  Öppettider

  • Mån - Tor08:00 - 16:30
  • Mån - Fre12:00 - 12:45 Lunch
  • Fre08:00 - 15:30
  Besöksadress:
  Norrlands universitetssjukhus
  Län, kommun:
  Västerbottens län, Umeå
  Postadress:
  Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

  Vägbeskrivning

  Hitta hit:

  Vi finns på Akutvägen 2 A, målpunkt Y. Huset ligger bredvid Östra station.

  Hej och välkommen till Hudmottagning Umeå. Här har vi följande utbud.

   

  • Vi utreder misstänkta arbets- och miljörelaterade hudbesvär som t ex kontaktallergi. Här finns specialistläkare med särskild kompetens inom arbets- och miljödermatologi, specialistsjuksköterska och yrkeshygieniker. Yrkeshygieniker utreder patientens kemiska och fysiska miljö.

   Arbets-och miljödermatologmottagningens sjuksköterska har telefonnummer 090-785 28 04

  • Familjära maligna melanommottagningen är för dig som tillhör en familj med ärftligt malignt melanom (då man har en ökad risk för att utveckla malignt melanom under livets lopp). Vi använder oss av fotodokumentation med dermatoskopiska bilder (dermatoskop= en sorts förstoringsglas) som ökar diagnostiska möjligheter.

  • Du kan boka tid direkt på nätet om du har:

   • Symtom som funnits i högst 4 veckor och kan bero på en sexuellt överförd infektion, till exempel flytning eller sveda när du kissar.
   • Fått samtal eller brev med uppmaning att testa dig.
   • En regelbunden partner som behandlats för klamydia eller annan sexuellt överförbar infektion.
   • Misstanke om att du smittats med klamydia eller annan sexuellt överförd infektion. För undantag, se nedan.

   Tider: tisdag och torsdag, mellan kl. 13-14.30. Antalet tider är begränsade. Tiderna läggs ut kl. 12 dagen innan.

   Logga in på 1177.se för att boka tid. Tiden bokas via Hudmottagning Umeå.

   Om du inte har möjlighet att boka din tid via 1177.se eller vill ha rådgivning, ring 090-785 91 91.

   In english:

   Appointments that can be booked via 1177.se

   You can book an appointment directly online if you have:

   • Symptoms that have been present for up to 4 weeks and may be due to a sexually transmitted infection, such as unusual vaginal secretion or painful urination.
   • Received calls or letters with a request to test yourself.
   • A regular partner who has been treated for chlamydia or other sexually transmitted infections.
   • Suspicion of being infected with chlamydia or other sexually transmitted infections.

   Appointment times: Tuesday and Thursday, between 13:00 -14:30. The number of times is limited. Times are posted 12:00 the day before.

   Log in at 1177.se to book your time. The appointment is booked through Hudmottagning Umeå.

   If you are unable to book your appointment via 1177.se or want advice, call 090-785 91 91.

  • Verksamhetschef:  Åsa Nordlund

   E-post: asa.nordlund@regionvasterbotten.se

  • Vi vill uppmana så många som möjligt att vaccinera sig.

   De tre nu aktuella Covid19-vacciner är samtliga av sådan typ att de kan ges även till personer med immundämpande behandling. Den som har svåra allergier, och har adrenalinpenna för detta, ska informera ordinerande läkare om sin allergi innan vaccination.

   Personer som står på rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon, Ruxience) utgör en särskild grupp som kan kräva individuella anpassningar. Kontakta i så fall din läkare.

   Den som har en hudsjukdom som behandlas med immundämpande medel löper inte automatiskt någon ökad risk att drabbas av Covid-19. Man har inte sett någon ökad förekomst av svår Covid-19-infektion hos personer som står på t ex methotrexate (Metotab, Metoject, Injexate), ciklosporin (Sandimmun), mykofenolat (Cellcept), Neotigason, Plaquenil eller Prednisolon. Detta gäller även så kallade biologiska läkemedel som ges i sprutform t ex adalimumab (Humira, Imraldi, Amgevita, Hyrimoz, Idacio, Hulio) , etanercept (Enbrel, Benepali, Erelzi), Stelara,  Taltz, Cosentyx, Kyntheum, Tremfya, Skyrizi och Dupixent.

   Det kan inte uteslutas att en försämring av en kronisk inflammatorisk sjukdom också medför sämre förmåga att bekämpa Covid-19. Därtill finns individuella faktorer som ålder, hjärt-lungsjukdom, diabetes eller högt blodtryck som kan påverka risken. Vår rekommendation är därför att man fortsätter med sin behandling som vanligt. Något uppehåll behöver heller inte göras i samband med vaccination mot Covid-19.

   Den som får hosta, feber eller andningspåverkan gör uppehåll i sin immundämpande medicinering och börjar om igen efter 2 dagars symtomfrihet. Undantag är de som behandlas med Plaquenil eller Prednisolon, som kan fortsätta som vanligt. Vid kontakt med 1177 eller annan sjukvårdsinstans bör immundämpande behandling anges.

  • Hudkliniken får många frågor med anledning av det nuvarande utbrottet av COVD-19 (Coronavirus). Många gäller de immundämpande läkemedel som utgör behandlingen av vissa hudsjukdomar. Vi vet i dagsläget inte tillräckligt mycket om inverkan av dessa läkemedel på en eventuell coronavirusinfektion för att kunna ge tydliga kunskapsbaserade råd. Vår rekommendation är att fortsätta som vanligt med din behandling om du inte har infektionstecken. Risken med att sätta ut medicinen är att hudsjukdomen blossar upp igen.
   I nuläget bedöms inte patienter som får immundämpande läkemedel för hudsjukdom vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion. Självklart kan dock patienter med hudsjukdom tillhöra en riskgrupp av andra skäl, se Folkhälsomyndighetens hemsida. www.folkhalsomyndigheten.se
   Du som har förkylningssymtom som hosta, halsont, snuva eller feber ska stanna hemma för att inte smitta andra. Kom därför inte till hudmottagningen om du har dessa symtom. Beakta också folkhälsomyndighetens råd för att begränsa smittspridning. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
   Om du tror att du är smittad av COVID-19, eller är i behov av sjukvårdsrådgivning, ring 1177 eller läs på 1177.se. Om du har allmänna frågor om COVID-19, ring nationella informationsnumret 11313 eller läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.
   Om du har luftvägssymtom och feber och misstänker att du kan ha COVID-19 infektion bör du avbryta din behandling, precis som du skulle göra vid annan infektion. Behandlingen kan återupptas när infektionen har läkt. Diskutera detta med din hudläkare.

  På hudmottagningen behandlar vi olika hudsjukdomar som t ex psoriasis, bensår, eksem, genital dermatologi och acne. Vi har också eksemskola för barn och ungdomar upp till 18 år med atopiskt eksem, där vi lär ut hur man behandlar sig själv.


  För kontakt och mer information, se vårt utbud.

  Information till patienter

  Tidsbeställning, av- och ombokning

  Telefon: 090-785 20 65.

  Måndag, tisdag och onsdag klockan 8.00 - 15.30

  Torsdag och fredag klockan 8.00 - 12.00

  Efter telefontid kan du lämna meddelande i röstbrevlådan.

  Din läkare når du genom att ringa sjuksköterska på telefon 090 - 785 91 90.

  Remisskrav

  Till Hudmottagningen kommer du via remiss utfärdad av din läkare. Utomlänspatienter behöver remiss utfärdad av specialistläkare på hemorten. Barn under ett år omfattas ej av remisskravet. När remissen anlänt prioritetbedöms den, vilket brukar vara klart på cirka en vecka. Därefter förs du upp på en väntelista och meddelas detta per brev. Så snart en ledig tid finns bokas du in och får kallelsen hemskickad.

  Driftsform

  Driftsform: Region