Hematologisk avdelning Umeå

Norrlands Universitetssjukhus, QA41

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

090-785 06 00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Norrlands Universitetssjukhus, QA41
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Vi finns vid målpunkt/trapphus QA/QB. Närmsta ingång är södra entrén.

Buss: Närmsta busshållplats är Klintvägen för lokalbuss linje 9, 6 och flygbussen.

Övriga bussar: Bussterminal intill norra entrén och hotell Björken, hållplats ”Umeå Universitetssjukhuset”.

Tåg: Östra station. Närmsta ingång är västra entrén som leder till centralhallen. Därifrån följer du skyltningen till målpunkt QA/QB.

Bil: Följ skyltningen till Norrlands universitetssjukhus, Nus. Parkering finns intill södra entrén på Klintvägen och långtidsparkering finns på andra sidan om Köksvägen

Hos oss vårdas patienter med blodsjukdomar.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs från annan vårdgivare eller via egen vårdbegäran. Mer information finns under länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Information till dig som ska besöka någon

Besöksregler

Vi har fria besökstider. Besökare måste vara infektionsfria.

Du får inte ta med dig levande blommor.

Publicerad: 2021-07-12

Se under Vårt utbud för mer information om vad som gäller på hematologiavdelningen. 

Välkommen till hematologi avdelningen. Vi ger specialiserad slutenvård till patienter med blodsjukdomar.

Behandling ges med läkemedel som cytostatika, antikroppar, antibiotika samt blodprodukter. Vi utför stamcellstransplantationer med patientens egna stamceller och med stamceller från annan person.

Sjukdom och behandling gör patienten infektionskänslig i olika grad.

Patienten vårdas oftast i enkelrum och vissa rum är utrustade för hematologisk intensivvård/extremt infektionskänsliga patienter.

De som vårdas i enkelrum kan välja att ta med en närstående.

 

Besöksrestriktioner för närstående/anhöriga istället för besöksförbud - nytt från 12 juli 2021

Nu lättar Region Västerbotten på vissa åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin. Från och med den 12 juli tas det generella besöksförbudet på länets sjukhus och vårdenheter bort och i stället införs besöksrestriktioner. Beslutet är fattat av hälso- och sjukvårdsledningen i samråd med smittskydd och vårdhygien.


Lokala besöksförbud kan beslutas av verksamhetschef - Även fast det generella besöksförbudet upphör kan verksamhetschef, om behov finns, besluta om fortsatt besöksförbud för den egna verksamheten eller om besöksrestriktioner ska gälla.


För Cancercentrum gäller nu följande för anhöriga:


Vårdavdelningen:

  • Kontakta alltid personalen innan besöket.
  • För att minska smittorisken är det inte tillåtet med besök om du har symtom på förkylning.
  • Det är endast tillåtet med en besökare åt gången och tänk på att minimera besöken till våra patienter
  • Håll avstånd till andra och ha god handhygien.
  • Träffa endast den du besöker inne i patientrummet och undvik att vistas i allmänna utrymmen.
  • Besökare ska alltid använda munskydd.

OBS! Ovanstående restriktioner gäller även de som är vaccinerade.

  • Har du frågor, förslag eller synpunkter på verksamheten?

    Kontakta avdelningschefen på hematologiska sektionen.

Till toppen av sidan