Hälsoenheten, Malmö

Claesgatan 7, 2 vån

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

040-623 95 29

Öppet idag

 • 08:00 - 16:00

Telefontid idag

 • 08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider

 • Mån-Tor08:00 - 16:00
 • Fre08:00 - 14:00

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:00
Besöksadress:
Claesgatan 7, 2 vån
Län, kommun:
Skåne län, Malmö
Postadress:
Hälsoenheten, Claesgatan 7, 214 26 Malmö
Webbplats:
https://www.1177.se/Hitta-vard/Kontakt/?hsaid=SE162321000255-O20967

Hälsoenheten arbetar med sjukdomsförebyggande metoder samt ger stöd till förändring för dig med ohälsosamma levnadsvanor, vid sjukdom och/eller inför en förestående operation.

Vi är specialiserade inom levnadsvanor och har lång erfarenhet inom ämnesområdet med att behandla såväl unga som äldre, sjuka som friska människor.

 

Vi arbetar med de 4 levnadsvanorna:

- Tobak
- Alkohol
- Fysisk aktivitet
- Kost

Vi finns på Claesgatan 7, plan 2, Malmö

Vi har även mottagning i Lund (Blocket) på tisdagar och torsdagar när det gäller rökavvänjning och alkohol.

 • Önskar du bli tobaksfri? Vinsterna med rökfrihet är många och stora. 

  Att sluta röka är en av de första och viktigaste åtgärderna vid flera av våra folksjukdomar. För att nämna några: hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancerbehandling, KOL och för läkningen vid operation. 

  På Hälsoenheten har vi erfarenhet att hjälpa de som försökt sluta röka på egen hand att nå sitt mål och bli helt rök- eller snusfri. 

  Du kan lätt boka tid genom att ringa vår reception på telefonnummer 040-623 95 29, alternativt kan annan vårdpersonal remittera till oss. Du kan även fylla i en egen vårdbegäran och skicka in till oss, så kontaktar vi dig. 

  Besöket hos tobaksavvänjare är helt kostnadsfritt.

 • Vi hjälper dig som är otillräckligt fysiskt aktiv att hitta lämplig träning och aktivitet i ett förebyggande och behandlande syfte. 

  Vi utgår från ditt hälsotillstånd och grad av motivation för att erbjuda anpassad aktivitet. Vi arbetar med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) som metod med uppföljning och utvärdering för bästa resultat. 

  Du kan själv ringa och boka din tid på telefonnummer 040-623 95 29, alternativt kan annan vårdpersonal remittera till oss. Du kan även ladda ner, fylla i och skicka in en egen vårdbegäran till oss så kontaktar vi dig.

 • Vi hjälper dig som vill förändra dina matvanor i kombination med någon av de andra levnadsvanorna och ger anpassade kostråd där hänsyn tas till din specifika situation. Målet är en långsiktig förändring av ohälsosamma levnadsvanor för att optimera din hälsa. Vi erbjuder även stöd att förbättra dina matvanor inför operation. 

  Du kan själv ringa och boka din tid på telefonnummer 040-623 95 29, alternativt kan annan vårdpersonal remittera till oss. Du kan även ladda ner, fylla i och skicka in en egen remiss till oss så kontaktar vi dig.

 • Vi stödjer dig som är i behov av att förändra dina alkoholvanor. Behandlingen består av individuella samtal, anpassade efter din unika situation. Målet är en långsiktig förändring av alkoholvanorna till under risknivån. 

  Du kan själv ringa och boka din tid på telefonnummer 040-623 95 29, alternativt kan annan vårdpersonal remittera till oss. Du kan även ladda ner, fylla i och skicka in en egen vårdbegäran  till oss så kontaktar vi dig.

 • När du ska opereras är det viktigt att du förbereder dig. 

  Vi vet idag att våra levnadsvanor har betydelse för resultatet vid kirurgi. Rökning, högt alkoholintag, osunda matvanor och låg fysisk aktivitet har betydelse vid själva ingreppet och för återhämtningen efter operationen. 

  Du kan själv förbereda och påverka dina vanor och din livsstil för bästa operationsresultat. 

  Önskar du hjälp och stöd att blir rökfri, ta ett alkoholuppehåll, öka din kondition och styrka anpassad efter din situation och/eller förbättra dina matvanor inför din operation kan du själv ringa och boka din tid på telefonnummer 040-623 95 29, alternativt kan annan vårdpersonal remittera till oss. Du kan även ladda ner, fylla i och skicka in en egen remiss till oss så kontaktar vi dig. 

  Mottagning för levnadsvanor och operation i Malmö:
  Claesgatan 7, plan 2, Malmö 

  Mottagning för rådgivning av tobak och alkohol inför operation i Lund, tisdagar och torsdagar:
  Blocket, Entrégatan 7, plan 1, hisshall B, Lund

   

 • Receptionen
  Camilla Dahl, receptionist
  040-623 95 29

  Tobaksavvänjning
  Elisabeth Nilsson, leg sjuksköterska
  040-623 94 97

  Anna Pergeman, leg sjuksköterska
  040-623 96 48

  Fysisk aktivitet
  Helena Dinesen, leg fysioterapeut
  040-623 95 01

  Anja Malmqvist, leg fysioterapeut
  040-623 95 14

  Kostrådgivning
  Christina Flänsgård-Olai. leg dietist
  040-623 40 10

  Ena Huseinovic, leg dietist
  040-623 44 04

  Riskbruk av alkohol:
  Elisabeth Nilsson, leg sjuksköterska
  040-623 94 97

   

   

   

   

   

   

På Hälsoenheten arbetar fysioterapeuter, dietister, läkare och sjuksköterskor enligt Region Skånes regionala vårdprogram för levnadsvanor.


Vi är en enhet som arbetar med de fyra levnadsvanorna kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Behandlingen sker individuellt alternativt i grupp och utgår alltid från din specifika situation.


Vi har kompetens att arbeta med samtliga fyra levnadsvanor:

- Tobaksbruk

- Riskbruk av alkohol

- Otillräcklig fysisk aktivitet

- Ohälsosamma matvanor


Vi har även mottagning i Lund för tobaksavvänjning och riskbruk av alkohol. Mottagningen bemannas två dagar i veckan.


Legitimation medtages vid besök på Hälsoenheten.


Patientavgiften betalas i receptionen på andra våningen.


Patientavgifter enligt Region Skånes policy.


Frikort gäller!

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region