Habilitering Mora

Stenuddsvägen 2a, Mora

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

0250-49 39 50

Öppet idag

 • 08:00 - 12:00Reception
 • 13:00 - 14:30Reception

Telefontid idag

 • 08:00 - 12:00Reception
 • 13:00 - 14:30Reception

Fler tider och telefonnummer

Telefontider

 • Mån - Fre08:00 - 12:00 Reception
 • Mån - Tor13:00 - 14:30 Reception

Öppettider

 • Mån - Fre08:00 - 12:00 Reception
 • Mån - Tor13:00 - 14:30 Reception
Besöksadress:
Stenuddsvägen 2a, Mora
Län, kommun:
Dalarnas län, Mora
Postadress:
Habiliteringen, Stenuddsvägen 2, 792 34 Mora
Webbplats:
https://www.regiondalarna.se/hab

Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och andra kommunala verksamheter. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Det kan gälla personer med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder. Till dessa personer erbjuder Habiliteringen bedömning, utredning och behandling samt råd, stöd och information. Vi ger också kunskap och stöd till familjer och nätverk. Habiliteringen i Dalarna har dessutom till uppgift att genom information och utbildning sprida kunskap i samhället om funktionsnedsättningar och de konsekvenser dessa kan medföra i vardaglivet. Habiliteringen ska medverka till att personer med funktionsnedsättning som upplever hinder i miljön får möjlighet till delaktighet på likvärdiga villkor.

Barn- och ungdomshabiliteringen i Mora arbetar med barn och ungdomar i Malungs, Mora, Orsa, Rättviks, Vansbro och Älvdalens kommuner.


Det finns två arbetslag:


- Arbetslag 1, Barn 0-8 år

- Arbetslag 2, Barn och ungdomar 9-17 år


Vuxenhabiliteringen i Mora arbetar med personer med funktionsnedsättning från och med 18 år i Mora, Orsa, Vansbro, Rättvik, Malung och Älvdalens kommuner.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs

 • Telefonnummer 010-249 90 75

  Måndag-onsdag: kl 07.00-13.30

  Torsdag: stängt

  Fredag: kl 07.00-11.30

 • Arbetsterapeut

  utreder och tränar aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter. Ger insatser för att bibehålla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor. Utreder och behandlar handfunktion. Föreslår anpassningar av aktiviteter samt anpassningar av boende och skolmiljöer.

  Dietist

  utreder nutritionsproblem. Ger råd och stöd om kostbehandling.

  Konsulent

  organiserar kurs- och gruppverksamhet för habiliteringens målgrupp. Samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, studieförbund och föreningar.

  Kurator

  ger stödsamtal till brukaren och dess närstående. Informerar om samhällets stödinsatser. Erbjuder olika former av gruppverksamhet. Samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, Försäkringskassa, Arbetsförmedling.

  Logoped

  utreder behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Förskriver kommunikationshjälpmedel. Utreder och behandlar ät- och drickproblem samt tal- och språksvårigheter. Handleder nätverk.

  Läkare (endast för barn och ungdom)

  utreder medicinska orsaker till barnets/ungdomens svårigheter. Ansvarar för medicinsk behandling och uppföljning. Samarbetar med andra specialistverksamheter.

  Psykolog

  utreder och diagnostiserar kognitiva funktionsnedsättningar och andra psykiska problem. Pratar med brukaren om känslor och hjälper brukaren själv och dess närstående att förstå funktionsnedsättningen. Ger handledning och utbildning till nätverk.

  Sekreterare

  är ofta den första kontakten med Habiliteringen för dem som kommer på besök eller ringer till Habiliteringen. Ger administrativt stöd till den övriga habiliteringspersonalen.

  Fysioterapeut/sjukgymnast

  utreder och följer upp brukarens motoriska funktion och utveckling samt deras rörelse- och förflyttningsförmåga. Förskriver och följer upp vissa hjälpmedel.

  Sjuksköterska

  ger information och rådgivning i omvårdnad och medicinsk behandling. Följer upp barnets medicinering och hälsostatus. Samverkar med övrig hälso- och sjukvård.

  Specialpedagog

  gör pedagogiska kartläggningar och utredningar i olika miljöer. Följer upp och stöttar barnets utveckling. Ger konsultativa insatser till brukarens nätverk.

  Chefer

  Avdelningschef ansvarar för verksamheten vid varje enhet. Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef ansvarar för landstingets samlade habiliteringsverksamhet.

  Du kan också se filmen som presenterar de olika yrkeskategorier som arbetar på Habiliteringen (YouTube)

 • De här yrkesgrupperna finns på Habiliteringen.

  Arbetsterapeuter
  Arbetsterapeuter utreder och tränar brukaren
  så att han eller hon kan bli aktiv och självständig
  i vardagen.

  De arbetar för att brukaren ska utveckla
  eller ha kvar sina fysiska och kognitiva förmågor.
  Arbetsterapeuter utreder och behandlar
  brukarens funktioner
  och föreslår hur aktiviteter, boende
  och skolmiljöer kan anpassas
  så att det passar brukaren.

  Dietister
  Dietister ger stöd, råd och behandling
  när det gäller mat och dryck.
  De utreder också när någon har problem
  med att äta eller att ta till sig näring.

  Konsulenter
  Konsulenter organiserar kurser och grupper
  för habiliteringens brukare.
  De samarbetar med kommunen,
  studieförbund och föreningar.

  Kuratorer
  En kurator har stödsamtal med brukaren
  och brukarens närstående.
  Kuratorn informerar om vilka stödinsatser
  som samhället kan ge.
  Kuratorn kan erbjuda olika verksamheter i grupp.
  Ofta samarbetar kuratorn
  med andra verksamheter i samhället
  som Försäkringskassan, kommunen
  och Arbetsförmedlingen.

  Logopeder
  Logopeder utreder om brukaren behöver
  alternativa och kompletterande kommunikationssätt.
  De förskriver hjälpmedel för kommunikation.
  Logopeder utreder och behandlar
  ät- och drickproblem
  och problem med tal och språk.

  Läkare för barn och ungdomar
  Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till
  att barnet eller ungdomen har svårigheter.
  Läkare har ansvar för den medicinska behandlingen
  och uppföljning av behandlingen.
  De samarbetar med andra specialistverksamheter.

  Psykologer
  Psykologerna utreder varför en person
  har kognitiva funktionsnedsättningar
  eller andra psykiska problem.
  Psykologerna ger också diagnoser.
  De pratar med brukaren om känslor
  och hjälper brukare och dess närstående
  att förstå funktionsnedsättningen.

  Sekreterare
  Ofta är det sekreteraren som du har kontakt med först
  när du kommer på besök till
  eller ringer till Habiliteringen.
  Sekreteraren arbetar med administration
  och ger stöd till de andra som arbetar på Habiliteringen.

  Sjukgymnaster
  Sjukgymnaster utreder
  och följer upp brukarens motoriska funktioner.
  Det betyder hur brukaren kan röra på sin kropp.

  Sjuksköterskor
  Sjuksköterskor ger information och råd
  om omvårdnad och medicinsk behandling.
  De följer också upp hur barnet mår.
  Sjuksköterskorna samarbetar med
  den övriga hälso- och sjukvården.

  Specialpedagoger
  Specialpedagoger gör utredningar i olika miljöer.
  De ger stöd, följer upp och stöttar
  barn i deras utveckling.
  Specialpedagoger ger också råd
  och förslag på insatser till barns nätverk.

  Chefer
  Avdelningschefer har ansvar för verksamheten
  på sin enhet.
  Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef
  har ansvar för Habiliteringen i hela länet.

  Se en film om vilka som arbetar på Habiliteringen (YouTube)

 • Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar som har kontakt med
  Habiliteringen.

  Kostnad: Ingen.

  Syfte: Att föräldrar får kunskap om olika former av samhällsstöd.
  Innehåll Information om omvårdnadsbidrag, tillfällig föräldrapenning,
  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
  annat stöd som samhället erbjuder.
  Ta gärna med er funderingar ni har så kan vi diskutera dessa
  gemensamt.
  Vi träffas i grupp, men har ni senare behov av mer stöd kring
  dessa frågor kan egen tid bokas hos en kurator på den
  Habilitering ni har kontakt med.

  Ledare: Kurator

  Tider: Informationen omfattar ett tillfälle, välj datum

  • Tisdag 1/9 2020 kl. 10.00-12.00 i Borlänge, 0243-49 78 00
  • Måndag 28/9 2020 kl. 15.00-16.30 i Mora, 0250-49 39 50
  • Måndag 12/10 2020 kl. 10.00-11.30 i Falun, 023-49 05 10
  • Onsdag 25/11 2020 kl. 14.30-16.00 i Ludvika, 0240-49 55 40
  • Tisdag 8/12 2020 kl. 13.00 i Avesta, 0226-49 60 45

  Plats: Habiliteringen på respektive ort beroende på valt datum (se
  ovan), vi samlas i Habiliteringens väntrum.
  Möjlighet finns även att vara med på länk från den habilitering
  du önskar.

  Anmälan till Receptionen på respektive enhet, se telefonnummer ovan,
  eller via Habiliteringens e-tjänster, 1177 Vårdguiden.

  Om du vill delta via länk, anmäler du dig till den enhet där du
  önskar delta.

  Sista ansökan: Två veckor innan aktuellt datum. Kallelse skickas hem.

  Vid frågor kontakta kurator på respektive enhet.

  Max deltagare: 10 st.

  Tolk: Nej.

Till toppen av sidan