Kognition och kommunikation

Läsa och skriva

Innehållet gäller Halland

För dig som har stora läs- och skrivsvårigheter finns det hjälpmedel som kan kompensera.

  • Om du har svårt att ta till dig en text när du läser den, men blir hjälpt när du får den uppläst.
  • Om du har svårt att skriva läsligt eller har svårt att stava.
  • Om du inte alls kan förmedla dig med skrift eller ta del av skriftlig information.

Du kan komma till Dako tillsammans med din logoped eller arbetsterapeut och få prova om du är hjälpt av något av nedanstående hjälpmedel. Det kan vara bra om du har en närstående eller annan person, till exempel någon från skolan, med vid besöket.

Resurscentrum för kommunikation, Dako i Halmstad

Resurscentrum för kommunikation, Dako i Varberg

Exempel på hjälpmedel

Ordprediktionsprogram

Du får förslag på ord när du skrivit första eller andra bokstaven. Du får också förslag på nästa ord. Ordprediktionsprogram är avsedda för dig med motoriska svårigheter eller läs- och skrivsvårigheter.

Talsyntes

Med hjälp av talsyntes får du text uppäst i din dator eller surfplatta. Du kan lyssna till vad du själv skrivit och på så sätt höra stavfel och hur det du skrivit hänger ihop. Du kanske har nytta av att lyssna på texten för att komma ihåg.

Appar

Du kan inte få appar för läs- och skrivsvårigheter som hjälpmedel i Halland, men det finns appar som du kan köpa själv. Det finns också inställningar i smartphones och surfplattor som kan underlätta.

Du är välkommen till Dako för att prova appar och för att få hjälp med inställningar.

Användbara tjänster

Taltjänst

Taltjänst är en kostnadsfri service från Region Halland. Taltjänst kan hjälpa till att läsa eller skriva brev och skrivelser, föra anteckningar vid möten, med mera. Hör av dig till Tolkcentralen för att få hjälp med taltjänst.

Tolkcentralen

Teletal

Teletal är gratis. Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal. Du behöver inte tillstånd för att använda Teletal och du behöver inte boka tjänsten. Teletal fungerar i hela Sverige.

Teletal

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet är ett funktionshindersförbund för personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, personer med matematiksvårigheter och dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade.

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov.

Dyslexiförbundet

Till toppen av sidan