Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Röst och tal

Dysartri

Innehållet gäller Halland

Dysartri är talsvårigheter som orsakat av en skada i hjärnan eller nervsystemet, till exempel stroke, CP, Parkinsons sjukdom, CP, ALS och MS.

Talet blir ofta svårt att uppfatta och det kan vara mödosamt att tala, vilket påverkar kommunikationen med andra. Dysartri påverkar vardagen för såväl individen som för omgivning och kan leda till socialt utanförskap.

Till toppen av sidan