OM DU INTE ÄR NÖJD

Patientnämnden Halland

Innehållet gäller Halland

Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Halland för att få råd.

Patientnämnden är opartisk och fristående från hälso- och sjukvården. Vi har inga disciplinära befogenheter; i stället fungerar vi som en lots för dig som har synpunkter på vården.

Detta kan Patientnämnden göra för dig

  • Vi lyssnar på dina synpunkter, informerar och svarar på frågor och förmedlar kontakt med vårdpersonalen.
  • Vi framför patienternas synpunkter på och åsikter om vården till de verksamheter som berörs. Dina synpunkter är därmed viktiga för att förbättra kvaliteten i den halländska vården.
  • Vi hjälper till vid kontakter med till exempel, Patientförsäkringen, Läkemedelsförsäkringen och Socialstyrelsen.
  • Vi utser stödpersoner till dem som är intagna enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättpsykiatrisk vård (LRV).
  • Vi har tystnadsplikt och sjukvårdens sekretessregler gäller.

När kan du vända dig till Patientnämnden Halland?

Patientnämnden Halland är ett samarbete mellan Region Halland och Hallands kommuner. Du kan vända dig till oss om du fått vård eller behandling av:

  • Region Halland.
  • Hallands kommuner.
  • Privat vårdgivare som har avtal med Region Halland eller kommun.
  • Folktandvården och den tandvård som finansieras av Region Halland enligt tandvårdslagen.

Kontakta oss

Du når Patientnämnden på tfn 020-42 20 30, samtalet är kostnadsfritt för den som ringer. Du kan också logga in och lämna dina synpunkter via e-tjänsten kontakta Patientnämnden.

Kontakta Patientnämnden Halland för att avtala tid för personligt besök. Det går också bra att skriva till nämnden.

Patientnämnden Halland
Box 517
30180 Halmstad
patientnamnden@regionhalland.se

Till toppen av sidan