VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Halland

Gynekologisk cellprovtagning i Halland

Ta hand om dig - ta cellprov

Om du tar ditt cellprov varje gång du blir kallad får du ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen . Risken minskar med mer än 90 procent. Provet används för att upptäcka både cellförändringar och HPV (humant papillomvirus). Undersökningen tar bara ett par minuter och den är både smärtfri och ofarlig.

Vi kallar dig till cellprov

När det är dags att gå på cellprovskontroll får du ett brev hem i brevlådan med en tid. Passar inte den tid du har fått kan du boka om den direkt. Om du vet att du kommer att ha mens vid den tid du fått ska du också boka om tiden. Det går inte att ta cellprov samtidigt som du har mens. Du kan ta cellprov när du är gravid.

Logga in för att boka om din tid för cellprov. Du kan också ringa telefonnumret som står på din kallelse.

Vem blir kallad?

Cellprov berör alla med livmoderhals, oavsett vilken könsidentitet du har, och oavsett hur och vem du har sex med.

Halland erbjuder gynekologisk cellprovtagning enligt det nationella vårdprogrammet. Primär HPV-analys i vissa åldersgrupper förbättrar tillförlitligheten med provtagningen.

Vi erbjuder kvinnor i åldern 23-49 år att göra ett cellprov vart tredje år. Därefter kallas du vart sjunde år till och med det år du fyller 64  år.

Togs ditt senaste prov innan du fyllt 64 år kan du bli kallad upp till 70 års ålder.
Enligt nationella vårdprogrammet ska man, om man behandlats för allvarliga cellförändringar, kallas vart tredje år så länge man vill. 

Cellprovtagning är gratis.

Tänk på att även du som är vaccinerad mot livmoderhalscancer ska komma och kontrollera dig varje gång.

Vill du samtidigt prata om preventivmedel? Boka längre tid

Om du vill passa på att förnya ditt preventivmedel eller prata med en barnmorska om preventivmedel vid samma tillfälle som du tar ditt cellprov behöver du en längre besökstid. 

Logga in och boka en tid med en barnmorska på din kvinnohälsovårdsmottagning i Halland.
Välj Boka tid direkt
Följ guidningen till Gäller besöket och välj länk för preventivmedel eller spiral och komplettera med att du önskar ta cellprov vid besöket.

Vad är ett gynekologiskt cellprov?

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen. Den kallas för livmodertappen och mynnar ut i slidan.

Cellprovet tas från nedersta delen av livmoderhalsen, på livmodertappen som mynnar ut i slidan.

Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar. En del cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de har utvecklats till cancer.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt. Däremot ska du inte lämna cellprov om du har mens. Du bör boka en ny tid om du har mens den dag du ska göra provtagningen.

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att ta provet även om du är gravid.

Så går undersökningen till

När provet ska tas får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller barnmorskan kan ta provet på lite olika sätt. Oftast används en spatel som stryks mot livmodertappen och sedan en liten mjuk borste där livmoderhalsen börjar.

En del tycker att det är obehagligt att ligga i en gynekologstol, men provtagningen tar bara någon minut. Det brukar inte göra ont. En del kan känna obehag men det går snabbt över.

Du får svara på frågor

Ofta får du svara på några frågor i samband med provtagningen. Svaren är viktiga för att provet ska analyseras på rätt sätt.

Här är några exempel på frågor som du kan behöva svara på:

  • När var första dagen för din senaste mens?
  • Har mensen upphört?
  • Använder du preventivmedel och vilket i så fall?
  • Behandlas du med hormoner mot klimakteriebesvär?
  • Är du gravid eller har du fött barn under det senaste året?

Uppgifterna skickas med provet och underlättar för laboratoriet att göra en bedömning.

Självprovtagning av HPV erbjuds tillfälligt i vissa regioner

I vissa regioner har provtagningen för HPV upphört under covid-19-pandemin. Det beror på risken för smitta och att det inte har funnits tillräckligt med sjukvårdspersonal för att utföra provtagningen. Därför erbjuder dessa regioner självprovtagning av HPV fram till juni 2021.

Självprovtagning av HPV innebär att du tar provet själv istället för att låta sjukvårdspersonal göra testet. Du får provtagningsmaterial och instruktioner om hur provet tas. Sedan skickas provet med post till ett laboratorium för analys.

Så mår du efteråt

Efter provtagningen kan du fortsätta med dina vanliga aktiviteter. Livmoderhalsens slemhinna blöder lätt och det är vanligt att du får en liten blödning efter en undersökning. Blödningen försvinner efter någon dag.

När får jag svar?

Ett brev med provsvaret brukar komma inom sex veckor, men ibland kan det ta längre tid. Ungefär 95 av 100 prov är utan cellförändringar och bedöms som normala. Svaret får du då direkt hemskickat.

Ibland, men det är ovanligt, går provet inte att analysera. Det beror oftast på att det innehåller för få celler. Då blir du kallad till en ny cellprovtagning.

Halland

Provsvar i Halland

Din ålder och dina eventuella tidigare provsvar avgör hur ditt prov analyseras och bedöms.

Provsvaret kommer hem till dig med brev inom tre månader.

De flesta får HPV (humant papillomvirus) någon gång i livet. Det är ett mycket vanligt virus som oftast läker ut av sig själv utan att ge några cellförändringar. Därför är det vanligt att provet innehåller HPV utan att det finns tecken på cellförändringar. Ungefär 95 av 100 prov visar inga cellförändringar.

Har du frågor om HPV kan du ringa HPV-linjen på telefonnummer 010-435 81 80.

Det skiljer sig mellan olika regioner hur ofta du kallas och hur cellprovet analyseras. 

Läs mer om cellprov, vilka som kallas och hur provet analyseras i din region:

Du som bor i någon av regionerna Gävleborg eller Västernorrland läser vidare här.

Du som bor i en region som inte nämns i ovanstående länk, läser vidare här.

Texten finns översatt - Other languages

Till toppen av sidan