Om vaccin mot covid-19

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig i din region.

Person som läser information på 1177.se
Att vaccinera dig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det hjälper också till att minska smittspridningen.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Gävleborg
  • Du som är född 2005 eller tidigare kan boka vaccination mot covid-19.
  • Du som är gravid ska ha passerat graviditetsvecka 12+0 innan vaccination.

Välkommen till sidan för tidbokning.

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en extra, tredje dos vaccin till personer över 18 år med allvarligt nedsatt immunförsvar vid sjukdom eller medicinering.

De personer som är berörda kontaktas av sin behandlande mottagning.

Folkhälsomyndighetens information om extra vaccindos till personer med immunbrist 

Barn 12–15 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för barn 12–15 år. Det gäller från det datum barnet fyller 12 år.

Dessa vaccinationer genomförs i samarbete med skolan.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vaccination av barn 12-15 år.  

Påfyllnadsdos för boende på SÄBO eller med hemsjukvård

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos för boende på särskilda boenden (SÄBO) och dig som har hemsjukvård. Du kommer att erbjudas vaccination genom kommunernas hälso- och sjukvård. 

Påfyllnadsdosen tas tidigast 6 månader efter dos 2. 

Genomförande pågår.

Påfyllnadsdos för personer 80 år och äldre eller med hemtjänst

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos för dig som är 80 år eller äldre, eller har hemtjänst. Det gäller dig som är född 1941 eller tidigare.

Påfyllnadsdosen tas tidigast 6 månader efter dos 2.

Du erbjuds vaccination på drop-in-mottagning eller via tidbokning.

Påfyllnadsdos för personer 16 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos för samtliga invånare från 16 år och uppåt. Dessa vaccinationer ska utföras stegvis enligt särskild prioritetsordning. Landets regioner ska följa turordningen men får möjlighet att själva bedöma när det är lämpligt att påbörja dessa vaccinationer. Region Gävleborg prioriterar för närvarande att fortsätta ge påfyllnadsdos till de äldsta invånarna över 80 år samt personer med hemtjänst.

Regionen arbetar samtidigt med att anpassa bemanning, lokaler och bokningsbara tider för att i nästa steg kunna ta emot invånare mellan 65 och 79 år samt vård- och omsorgspersonal på SÄBO, inom hemtjänst och hemsjukvård.

Påfyllnadsdosen tas tidigast 6 månader efter dos 2.

Region Gävleborg återkommer med information när din åldersgrupp kan välkomnas till vaccination med påfyllnadsdos.

Folkhälsomyndighetens information om påfyllnadsdos

Du som är en ovaccinerad eller ofullständigt vaccinerad närstående

Du som är en ovaccinerad eller ofullständigt vaccinerad närstående till en person som är över 80 år, bor på SÄBO, har hemsjukvård eller hemtjänst, rekommenderas att vaccinera dig för att skydda dig själv och dina nära.

Du som är ovaccinerad eller ofullständigt vaccinerad och arbetar inom vård och omsorg

Du som är ovaccinerad eller ofullständigt vaccinerad och arbetar inom vård och omsorg rekommenderas att vaccinera dig för att skydda dig själv, dina patienter eller dina brukare.  

Till toppen av sidan