VACCINATIONER

Vaccination mot rotavirus

Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka hos barn. Barnet kan vaccineras från sex veckors ålder och får därefter en eller två doser till. Vaccinet kommer att införas i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. En del landsting och regioner erbjuder redan vaccination mot rotavirus.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år. Men sjukdomen förekommer även hos äldre barn. De flesta barn har haft en rotavirusinfektion innan de börjar skolan.

Vanliga symtom är rikliga diarréer och kräkningar. Det kan leda till uttorkning, framför allt hos barn under två års ålder. Symtomen på rotavirus kommer ofta plötsligt. En del barn blir svårt sjuka av rotaviruset och kan behöva vård på sjukhus.

När kan barnet vaccineras?

Barnet kan vaccineras mot rotavirus från sex veckors ålder. Oftast får barnet vaccinet samtidigt som hen får andra vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Vaccination mot rotavirus kommer att införas i vaccinationsprogrammet för barn under 2019.

Barn som är födda för tidigt kan vaccineras

Barn som är födda för tidigt har större risk att få svåra rotavirusinfektioner under de första levnadsåren. Vaccinet kan ges till för tidigt födda barn i vissa fall.

Kontakta det sjukhus där ditt barn är fött eller din barnavårdscentral för att få mer information om rotavirusvaccination till för tidigt födda barn.

Jag vill vaccinera mitt barn men mitt landsting erbjuder inte det än. Hur ska jag göra?

Du som bor i ett landsting som än så länge inte erbjuder vaccin mot rotavirus kan kontakta din barnavårdscentral. Där kan du få mer information om var barnet kan vaccineras. 

Så går vaccinationen till

Vaccinet består av en vätska som barnet får genom munnen. Vätskan smakar sött.

Barnet får två eller tre doser

Det finns två typer av vaccin mot rotavirus. Den ena typen består av två doser. Den andra typen består av tre doser. Båda typerna av vaccin har lika bra effekt.

Den första dosen rotavirusvaccin kan ges från sex till tolv veckors ålder. Den andra dosen får barnet oftast fyra veckor efter den första dosen. Om barnet ska få en tredje dos får hen den vid fem månaders ålder. Det ska vara minst fyra veckor mellan doserna.

Vaccinet ger ett bra skydd

Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig rotavirusinfektion och ett bra skydd mot mildare rotavirusinfektioner.

Barnet kan få symtom från mag-tarmkanalen av en rotavirusinfektion även om hen är vaccinerad. Men risken att barnet blir så sjuk att hen behöver vård på sjukhus minskar betydligt med en vaccination.

Gävleborg

Vaccination mot rotavirus i Region Gävleborg

Barnhälsovården i Gävleborgs län erbjuder kostnadsfri vaccination mot rotavirusinfektion. Vaccinationen ges till nyfödda från sex veckors ålder. Vaccinet skyddar mot diarré och kräkning som orsakas av rotavirus.

Vaccinet Rotarix ®

Vaccinet som erbjuds i Gävleborgs län heter Rotarix®. Det innehåller försvagade virus som ger barnet en lindrig infektion, oftast inte märkbar. Genom kroppens försvar får barnet immunitet och skyddas mot diarré och kräkningar orsakade av de vanligast förekommande rotavirustyperna.

Rotarix® ger ett gott skydd mot rotavirusinfektion. Framför allt skyddar det mot infektion som leder till sjukhusvård. Vaccinet skyddar i minst två år. Det är spädbarn som särskilt behöver skyddet.

Hur och när ges vaccinet?

Vaccinet består av en lösning som finns i en dosspruta. Det ges i munnen vid två tillfällen från sex veckors ålder. Vaccinet innehåller sackaros och smakar sött. Det kan ges oberoende av vad barnet ätit. Om barnet spottar ut eller kräks upp vaccinet ges ingen extra dos.

Dos 1 bör ges när barnet är mellan sex och åtta veckor, tidigast vid sex men helst före tolv veckors ålder. Allra senast före 16 veckors ålder.

Dos 2 ges en månad efter den första dosen och helst före 16 veckors ålder. Allra senast före 24 veckors ålder.

Efter 24 veckors ålder ges inte vaccinet. Barn som är födda för tidigit men som är födda efter graviditetsvecka 27 kan vaccineras som ovan.

Vaccinet kan ges samtidigt med övriga vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Före vaccinationen

Berätta för personalen i barnhälsovården om barnet

  • är allergiskt/överkänsligt mot något
  • har haft problem efter tidigare dos med Rotarix®
  • är sjukt med feber
  • får eller nyligen fått några läkemedel, även receptfria
  • nyligen vaccinerats med annat vaccin
  • har opererats eller utreds för något fel i magtarmkanalen
  • har en sjukdom som minskar infektionsmotståndet
  • har nära kontakt med exempelvis en familjemedlem som har försvagat immunsystem, till exempel en person som har en sjukdom eller som tar mediciner som försvagar immunsystemet.

Efter vaccinationen

Om du märker något ovanligt hos ditt barn den närmaste tiden efter vaccinationen kontaktar du en sjuksköterska i barnhälsovården. Du kan också ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Att tänka på inför vaccination mot rotavirus

Barnet ska vara friskt när hen ska vaccineras. Kontakta barnavårdscentralen, BVC, om ditt barn är sjukt dagarna innan hen ska vaccineras. Då kan ni behöva skjuta upp besöket.

Berätta för personalen på BVC om ditt barn har opererats i mag-tarmkanalen eller har haft någon sjukdom i mag-tarmkanalen. Det är också viktigt att du berättar om barnet har en allvarlig sjukdom eller om hen har någon allergi.

Mata inte barnet direkt innan vaccinationen

Det är bra att inte mata barnet precis innan vaccinationen. Om barnet har mat i magen kan hen lättare kräkas upp eller spotta ut vaccinet. Då kan barnet behöva en ny dos. Effekten av vaccination påverkas inte av vad barnet har ätit.  

Så mår barnet efteråt

Vaccinet innehåller försvagat rotavirus. Det innebär att barnet kan få lindriga symtom som påminner om en infektion med rotavirus efter vaccinationen. Barnet kan få övergående besvär med gaser, kräkningar och kan också verka irriterad eller få feber.

En del barn får diarré eller lös avföring efter vaccination mot rotavirus. Barnet kan också få ont i magen och hudutslag, men det är ovanligt.

Det är mycket ovanligt men efter en vaccination mot rotavirus finns det en mycket liten risk att barnet kan få invagination av tarmen. Det förekommer även hos barn som inte är vaccinerade.

Vid invagination har en del av tarmen krupit in i den efterföljande delen. Då blir det stopp i tarmen och barnet får mycket ont, ofta i intervaller. Det är vanligt att barnet mår illa och kräks. Barnet blir ofta trött och medtaget av smärtorna och kan verka frånvarande och ibland kommer blod ur ändtarmsöppningen. Läs mer om invagination hos barn här.

Sök vård direkt på en akutmottagning om du tror att barnet har invagination. Då kan barnet få behandling.

Så långt är skyddet efter vaccinationen

Vaccinationen har en hög skyddseffekt i minst tre år. Det är under dessa första tre år som skyddet mot infektionen är extra viktigt. Det beror på att det är barn under tre år som snabbast drabbas av uttorkning och riskerar att behöva vård på sjukhus vid en infektion. 

För att du ska kunna vara delaktig i ditt barns vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Till toppen av sidan