LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad gör man åt en fingerskada?

Fråga

Jag skadade mitt högra ringfinger för snart sex veckor sedan. Jag åkte till akuten och fick fingret undersökt, men inte röntgat. Fingret är krokigt, stelt, går ej att böja och smärtar vid beröring.

Min fråga är om det kan ha varit en fraktur, om fingret blivit brutet, eller om det är en sena som skadats? Är rädd för att inte kunna använda min hand som jag är van vid vid. Kommer jag att bli bra i min hand?

Svar

Fingerskador brukar nästan alltid läka bra. Det gäller även brutna fingrar. Undantag är om frakturen gör att fingret blir roterat, eller om frakturen går genom leden.

Om fingret är roterat eller inte, kan du se genom att knyta handen och kontrollera att alla fingrarna böjer sig åt samma håll. Om fingret är roterat spretar det åt ett annat håll än fingrarna bredvid. Jag tror att läkaren på akuten borde ha upptäckt om det var en fraktur med rotation i fingret.

Det vanligaste problemet med fingerskador är faktiskt att fingret inte används efter skadan på grund av att det gör ont. Fingret blir stelt och det gör ont vid rörelse.

När jag träffar de som skadat sitt finger brukar jag vara noga med att uppmana dem att använda fingret och röra på det, fast det gör ont. Jag brukar också berätta att volleybollspelare ofta råkar ut för fingerskador. Ofta brukar de tejpa fingret mot fingret bredvid och fortsätta spela. Det gör naturligtvis ont, men fingerskador läker oftast mycket snabbare om du använder fingret direkt efter skadan. Fingrarna är ofta ömma åtskilliga veckor efter fingerskador, även om du har tränat upp rörlighet och styrka.

Om det skulle vara så att du fick en fraktur så har den läkt så pass efter sex veckor, att skelettet är stabilt. Rörligheten övar du genom att sträcka och böja på fingrarna. Du kan ta hjälp av den andra handen för att töja lite extra. Styrkan kan du träna upp genom att krama ett mjukt föremål i handen så hårt du kan. En fysioterapeut eller arbetsterapeut kan också hjälpa dig att träna.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan