Läs andras frågor

Vad är vaskulit?

Fråga

Vad är vaskulit?

Svar

Vaskulit betyder inflammation i blodkärl. Det finns många olika typer av vaskulit och de flesta är ganska ovanliga. Oftast orsakas sjukdomen av att antikroppar bildas mot kroppens egna celler. Så fungerar till exempel reumatoid artrit och många andra så kallade automimmuna sjukdomar. Det är fortfarande till stor del oklart vad dessa typer av sjukdomar beror på och hur de fungerar.

Vilka symtom man får vid vaskulit beror på vilket eller vilka blodkärl man har fått inflammationen i. Det kan till exempel vara i njurarnas eller ögonens blodkärl. Då får man sviktande njurfunktion eller försämrad syn. De vaskuliter som syns får man på huden och underliggande mjukdelar.

Inflammationer är orsaken till många olika besvär. Den mest framgångsrika behandling som finns är kortison eller olika typer av cellhämmande läkemedel. De dämpar inflammationen i kroppens celler och kan på så sätt göra att vaskuliten försvinner.

Läs mer: Vad är Henoch-Schönleins purpura?

Till toppen av sidan