Läs andras frågor

Vad är kronisk pyelonefrit?

njuren, njurbäckenet och urinledaren
Kronisk pyelonefrit kallas också kronisk njurbäckeninflammation. Du behöver få behandling för det som orsakar inflammationen.

Fråga

Jag har fått diagnosen kronisk pyelonefrit. Vad innebär det? Kan det läka med behandling?

Svar

Kronisk pyleonefrit innebär att du har en inflammation i njuren som inte går över. Det kallas också för njurbäckeninflammation.  

Det finns akut eller kronisk pyelonefrit. Kronisk betyder att inflammationen inte läker utan finns kvar under lång tid.

Vid kronisk pyelonefrit har inflammationen påverkat njuren så att den inte fungerar som den ska.

Du kan få ont i ryggen eller svårt att kissa

En akut infektion i njurbäckenet beror på att det kommit bakterier i urinvägarna. Du får oftast hög feber, ont i ena sidan eller i ländryggen och du kan få svårt att kissa. Det är vanligt att ha urinvägsinfektion samtidigt. Då kan du behöva kissa ofta och det kan svida.

När du har kronisk pyelonefrit får du symtom i omgångar. Du har inte ont eller svårt att kissa hela tiden. Du kan också få högt blodtryck och blodbrist.

Det är viktigt att du får behandling för det som orsakar inflammationen i njurbäckenet.

Läs om hur njurarna och urinvägarna fungerar.

Inflammationen kan ge ärr i njuren

Du kan få kronisk pyelonefrit av en njursten som inte har behandlats.

Det kan också bero på skador på njuren som har funnits där sedan du föddes. Urinen kan då inte rinna till urinblåsan som den ska, utan kan bli kvar i njurbäckenet. Det kan också göra att urinen läcker tillbaka från urinblåsan till njuren. Bakterierna sköljs då inte ut utan blir kvar i urinvägarna där de förökar sig.

Det kan bildas ärr i njuren om du får flera inflammationer. Ärren kan göra att njuren fungerar sämre och att blodet inte renas lika bra från giftiga ämnen. Det gör att kroppen får svårare att göra sig av med överskottsvätska. Då kan du få högt blodtryck. Det påverkar i sin tur bildandet av röda blodkroppar. Då kan du få blodbrist.  

Du får behandling hela livet

Kronisk pyelonefrit är en allvarlig sjukdom. Behandlingen kan inte läka de skador som redan finns på njuren, men den kan läka inflammationen. På så sätt kan försämringen stanna av.

Du får oftast behandlingen hela livet. Ibland kan det bli nödvändigt att få en ny njure genom en njurtransplantation.

Till toppen av sidan