LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad är kronisk pyelonefrit?

Fråga

Vad är kronisk pyelonefrit? Och hur ställs denna diagnos?

Svar

Njurbäckeninflammation eller pyelonefrit är en infektion i njuren som ger hög feber, bakterier i urinen och svårigheter att kissa. Om du får flera sådana infektioner kan ärr uppstå i njuren och infektionen blir kronisk eller långvarig. Kronisk pyelonefrit eller kronisk njurbäckeninflammation beror på ärrbildning i njuren efter en eller flera infektioner i njuren. 

Det finns flera orsaker till att man får flera infektioner. Man kan ha en missbildning någonstans i urinvägarna där urinen är på väg ut. Då kan en del av urinen stanna kvar och bakterier kan lättare föröka sig i urinen. Det kan till och med vara så att urinen går åt fel håll när den ska lämna blåsan. Då kan det läcka lite urin tillbaka till njurarna och det gör att det är lättare att få en infektion.

Njurar som är skadade av kronisk pyelonefrit minskar i storlek. De fungerar sämre så att blodet inte renas lika bra från giftiga ämnen. Njurarnas förmåga att reglera blodtrycket och påverka bildandet av de röda blodkropparna försämras också när förmågan till rening av blodet blir dålig. Mindre mängd röda blodkroppar kan leda till blodbrist.

Kronisk pyelonefrit är en allvarlig sjukdom där det gäller att på olika sätt försöka stoppa att njurarna fungerar allt sämre. I bland kan man behöva en ny njure genom njurtransplantation.

Läs mer:

Njurar och urinvägar

Urinvägsinfektion

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan