Läs andras frågor

Vad är essentiell tremor?

Fråga

Vad är essentiell tremor? Varför får man det? Är det ärftligt?

Svar

Essentiell tremor innebär darrningar där den bakomliggande orsaken inte är känd. Framför allt är det händerna som darrar, men ibland också huvud, bål och ben. Ibland är rösten också påverkad av darrningarna.

Darrningar finns av många olika sorter. Den kan vara grovvågig eller finvågig, långsam eller snabb. Vid Parkinsons sjukdom är darrningarna oftast grovvågiga och långsamma. Vid essentiell tremor är de oftast snabbare och mer finvågiga.

När det gäller ärftlighet så finns det hos ungefär 50 procent av alla med essentiell tremor. Hos övriga saknas det känd ärftlighet.

Skakningarna kan ibland lindras med hjälp av mediciner. I första hand brukar så kallade beta-blockerare ha bra effekt. Det är mediciner som även används vid högt blodtryck. Vid skakningar uppnås däremot en bra effekt vid betydligt lägre doser än de som används vid blodtrycksbehandling.

Lena Sandin Wranker, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan