Läs andras frågor

Vad är apkoppor?

Fråga

Jag har några frågor om apkoppor:

  • Vad är apkoppor?
  • Hur smittar apkoppor?
  • Vilka symtom ger apkoppor?
  • Vad finns det för behandling mot apkoppor?
  • Vad ska jag göra om jag tror att jag har apkoppor?

Svar

Så kallade apkoppor är en sjukdom som är känd sedan tidigare. Sjukdomen är inte särskilt smittsam och det är ovanligt att den sprids mellan människor. Men just nu sker det på flera håll i Europa.

Folkhälsomyndigheten och andra svenska myndigheter bevakar frågan.

Apkoppor beror på ett virus. Viruset finns i vätskan i blåsorna som sjukdomen orsakar. Blåsorna kallas koppor. Viruset kan också finnas till exempel i saliven hos den som är sjuk.

Du behöver vara väldigt nära en person med apkoppor för att själv smittas. Det kan till exempel vara om ni har sex, eller annan nära hudkontakt.

Apkoppor ger blåsor – koppor

Apkoppor kan orsaka utslag med sår och vätskefyllda blåsor, framför allt på den del av huden som har haft kontakt med viruset. Blåsorna kan klia eller göra ont. 

Det är just nu vanligast med blåsor kring könsorganen, ändtarmsöppningen eller munnen.

Hos en del sprider sig blåsorna till andra delar av kroppen.

Det flesta känner sig också sjuka med feber, ont i kroppen och svullna lymfkörtlar.

Symtomen kommer efter 5 till 21 dagar.

Det finns andra sjukdomar med liknande symtom som är betydligt vanligare än apkoppor, till exempel herpes och vattkoppor.

De flesta behöver ingen behandling

Det finns ingen särskild behandling mot sjukdomen, däremot finns läkemedel som kan lindra symtomen. Men de flesta behöver ingen behandling, besvären går över av sig själv efter två till fyra veckor. 

Du kan behöva berätta vem du tror kan ha smittat dig, och vilka du själv kan ha fört sjukdomen vidare till. Läs mer i texten Smittskyddslagen.

Gör så här om du tror att du har apkoppor

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kontakta en vårdcentral om du har symtom som du tror kan vara apkoppor.

Du kan också kontakta en hud- och könsmottagning, en så kallad venereologmottagning. De har olika namn på olika ställen i landet, till exempel könsmottagningen, Sesam, mottagningen för sex- och samlevnad, STD-mottagning eller STI-mottagning.

Du kan också kontakta en ungdomsmottagning. Till ungdomsmottagningen kan du gå från att du är 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år, det är olika på olika mottagningar.

Du behöver inte vara svensk medborgare eller ha svensk ID-handling för att få hjälp.

I en del regioner kan det finnas en särskild mottagning som du får komma till.

Du kan behöva lämna prov för att se om det är apkoppor. Det är ett PCR-prov som vårdpersonalen tar med en särskild pinne i vätskan i blåsorna. Det är gratis att lämna prov.

Till toppen av sidan