LÄS ANDRAS FRÅGOR

Tar hjärnan skada av att jag nickar en fotboll?

Fråga

Jag undrar om hjärnan påverkas om jag nickar en fotboll?

Svar

Det är en viktig och intressant fråga du ställer. Tyvärr finns inga enkla svar.

Det finns stora svårigheter att ta reda på om det uppstår skador i hjärnan av nickning. Det går att jämföra de som spelar fotboll med de som inte spelar fotboll. Men en sådan jämförelse är inte att lita på. Det kan till exempel vara så att en del människor med viss typ av personlighet och intellekt har förutsättningar att spela fotboll och andra väljer att syssla med annat.

För att kunna göra en säker jämförelse borde man välja ut ett stort antal barn och säga till hälften av dem att börja spela fotboll, och sedan göra en uppföljning efter låt säga tio år. En sådan undersökning är svår att genomföra, av praktiska skäl.

En annan möjlighet är att försöka undersöka hjärnan före och efter ett antal nickar. Men de undersökningsmetoder vi har idag är inte tillräckligt känsliga för att upptäcka små skador. För att upptäcka om hjärnceller skadats behövs mikroskopisk undersökning och det kan i praktiken inte göras i levande tillstånd.

En tredje möjlighet vore att göra noggranna minnestester och liknande före och efter ett antal nickar. Resultaten från sådana tester kan variera en del från gång till gång, och det går ju inte att använda exakt samma test vid mer än ett tillfälle. Man skulle kunna använda två tester före och efter på ett stort antal personer som spelar respektive inte spelar fotboll. Men detta är antagligen inte gjort. I alla fall har jag inte hittat någon publicerad vetenskaplig studie om detta.

Sedan kan man fråga sig om fotbollens regler skulle ändras, eller om folk skulle sluta nicka om det var klarlagt att små hjärnskador uppstår. Ser man till boxning, där det är ganska klarlagt att det uppstår hjärnskador, så är det ju inte så. Fotboll och annan idrott har ju många positiva sidor för resten av kroppen och även för själen.

Sammanfattningsvis så kan jag inte ge dig något säkert svar på din fråga.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan