LÄS ANDRAS FRÅGOR

Mitt hjärta slår extraslag i bigemini. Vad betyder det?

Fråga

Jag har gjort en undersökning med EKG-registering under ett dygn. Det visade sig att jag hade frekventa VES, även i bigemeni emellanåt. Vad betyder det?

Svar

VES betyder ventrikulära extraslag. Det är slag där den elektriska impulsen har sitt ursprung i hjärtkamrarnas muskulatur, ventriklarna. Den elektriska impulsen kommer alltså inte från det vanliga stället som ligger i förmaket. Du kan läsa mer om hur hjärtslagen bildas och fortleds i texten Hjärta och blodomlopp.

Uttrycket "i bigemini" betyder att vartannat slag är ett extraslag under vissa begränsade perioder av registreringen av hjärtaktiviteten.

Ibland går det att komma fram till en orsak varför man har extraslag, till exempel saltrubbning i blodet. Vissa hjärtsjukdomar kan göra att man har lättare att få extraslag. En långsam grundrytm hos hjärtat gör att extraslag har lättare att ta över impulsbildningen. I de flesta fall hittas ingen säker orsak till extraslagen, trots utredning.

Extraslag är mycket vanligt. De flesta känner inte av sina extraslag och berörs inte av det dem. En del tycker att det känns obehagligt och oroligt. Förr var det mera vanligt att läkare försökte få bort extraslagen med medicin, även om den det gäller inte kände av dem. Det kan vara aktuellt att prova sådan medicin om man har mycket obehag av extraslagen. Ofta minskar de då i antal. Någon annan fördel än att extraslagen minskar finns inte. Det får därför avgöras från fall till fall om det är aktuell att behandla. Det gäller för den som inte har någon känd hjärtsjukdom sedan tidigare. Då finns alltså ingen ökad risk för framtida hjärtproblem.

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan