LÄS ANDRAS FRÅGOR

Min yrsel beror på vestibularisneurit. Vad är det?

Fråga

Jag blev för någon månad sedan plötsligt väldigt yr och illamående. Då jag var rädd att det kunde vara en stroke sökte jag hjälp på akuten. Enligt läkaren där hade jag fått virus på balansnerven, vestibularisneurit.

Idag mår jag bättre, men jag vill veta mer om denna sjukdom och hur den behandlas. Och kan jag få tillbaka den igen?

Svar

Vestibularineurit brukar komma plötsligt. Du får yrsel, det snurrar i huvudet och du känner dig ostadig. Eller så upplever du till och med att omgivningen snurrar. Du får svårt hålla balansen när du står. Det är vanligt att bli illamående och du kan kräkas. Yrseln är oftast så kraftig att du behöver söka hjälp på en akutmottagning. Efter några dagar brukar yrseln minska.

Orsaken till vestibularisneurit är inte känd

Läkare har tidigare trott att det beror på att det har blivit en virusinfektion på balansnerven. Denna teori har ifrågasatts under senare år, och det finns inte säkra bevis för att vestibularisneurit orsakas av virus.

Det är ändå vanligt att vestibularisneurit kallas för virus på balansnerven inom sjukvården. Kanske för att det är lättare att förstå än ordet vestibularisneurit, som betyder att balansnerven är påverkad. Oftast beror det på en övergående inflammation i balansnerven. Det kan också bero på att nervcellerna åldrats eller skadats.

Kortison är vanlig behandling

Ofta får du behandling med kortison de första dagarna.

Du kan också få läkemedel mot illamåendet. Det är viktigt att så snart som möjligt komma igång med att röra på sig och att gå. En fysioterapeut eller sjukgymnast kan hjälpa till och visa olika övningar för balansen. Yrseln och ostadigheten brukar sitta i länge, ofta i några månader.

Ovanligt att få tillbaka sjukdomen

Det är inte vanligt att du får tillbaka sjukdomen. Men det förekommer att den kommer tillbaka en eller flera gånger.

Eftersom orsaken inte är känd finns det inte heller något känt sätt att förebygga vestibularisneurit. Det finns inte heller något känt sätt att förebygga att vestibularisneurit inte kommer tillbaka.

Även om vestibularisneurit kan vara obehagligt, påverkar den inte kroppen på något annat negativt sätt.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan