Läs andras frågor

Jag vill veta mer om septisk artrit

Fråga

Jag vill veta mer om septisk artrit i knäleden. Vilka bakterier orsakar infektionen? Hur vanligt är det?

Svar

Septisk artrit beror oftast på att bakterier som brukar finnas på huden har kommit in i en led. Där har bakterierna orsakat en infektion. En vanlig bakterie som orsakar septisk artrit är den gula stafylokocken.

Infektion med bakterier i en led är ovanliga. Bakterierna kan komma från sår eller efter en operation. De kan också komma efter att du har fått en spruta i leden eller en infektion någon annanstans i kroppen.

Infektionen orsakar snabbt skador på leden, brosk och ben om den inte behandlas snabbt. Dessa skador kan sedan ge upphov till värk, stelhet och försämrad funktion.

Septisk artrit behandlas med antibiotika. Ofta behöver man ligga på sjukhus. Du kan också behöva renspolningar av leden. Då gör läkaren ett hål i huden och spolar rent i leden.

Till toppen av sidan