LÄS ANDRAS FRÅGOR

Jag har SLE och vill bli gravid, vad ska jag tänka på?

Fråga

Jag behandlas nu med metotrexat för min SLE. Finns det andra alternativ om jag vill försöka bli gravid? Hur lång tid före graviditeten påbörjas bör jag sluta ta metotrexat? Vilka risker finns i allmänhet gällande SLE och graviditet?

Svar

SLE, systemisk lupus erythematosus är en sjukdom som kommer i perioder. Ibland behöver du äta medicin. Ibland är sjukdomen lugnare och då kan du vara utan medicin. Du behöver ständig kontakt med din läkare för att veta hur det ligger till just nu.

De flesta kvinnor som har SLE kan bli gravida och föda barn. Det är däremot bra om det går att undvika att bli gravid just när sjukdomen är aktiv. Du bör vara särskilt försiktig om du har en aktiv njurinflammation eller om du har fosfolipidantikroppar i blodet. Därför är det bra om du planerar graviditeten tillsammans med din läkare.

Är du gravid och tidigare haft en blodpropp eller ett missfall, och blodprover visar att du har fosfolipid-antikroppar, brukar du få sprutor med blodförtunnande medel. Studier har visat att blodförtunnande mediciner minskar risken för missfall om du tidigare haft missfall och har fosfolipid-antikroppar i blodet.

Vissa kvinnor med SLE har antikroppar av en typ som brukar benämnas SSA antikroppar, Sjögrens Syndrom A. En undergrupp av dessa antikroppar kan passera över till barnet och påverka hjärtrytmen.

Har du SLE och blir gravid bör läkaren därför kontrollera om du har denna undergrupp. Det görs genom att du får lämna ett blodprov. Har du SSA antikroppar bör barnets hjärtrytm kontrolleras lite oftare på en specialistmödravårdsklinik.

Om sjukdomen blir mer aktiv under graviditeten finns det möjlighet att bli behandlad med bland annat kortison. Det bör alltid ske i samråd med en SLE-kunnig läkare.

Du ska inte använda metotrexat när du är gravid. Metotrexat påverkar fostret och kan orsaka missbildningar. Det gäller också tre månader före planerad graviditet, även för män. Du bör också undvika metotrexat när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Det finns flera mediciner som används mot SLE. En av dem är cyklofosfamid. Långvarig behandling med cyclofosfamid kan öka risken att inte kunna få barn. Den risken ökar ju mer cyclofosfamid du har fått.

Sammanfattningsvis kan du alltså bli gravid och föda barn om du har SLE. Graviditeten ska planeras tillsammans med den läkare som behandlar SLE och gynekologen som har hand om specialistmödravården.

 

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan