Läs andras frågor

Hur yttrar sig Madelungs deformitet?

Fråga

Vad innebär Madelungs deformitet?

Svar

Madelungs deformitet är en medfödd skada som är mycket ovanlig.

Symtomen börjar ofta med smärtor och nedsatt rörlighet i handleden under slutet av barnaåren eller i ungdomsåren. Oftast avtar smärtorna när barnet har växt färdigt.

Orsaken till symtomen är ett fel på tillväxten i underarmens ben närmast handen, framför allt strålbenet. Det gör att handleden blir böjd och ser ut som om den har varit bruten. Handleden kommer delvis att vara ur led.

Madelungs deformitet kan vara ett symtom vid Leri-Weill syndrom, men det behöver inte vara det.

Behandlingen innebär ofta någon form av korrigerande operation. En sådan operation brukar göras när barnet har växt klart eller nästan är färdigväxt.

Till toppen av sidan