LÄS ANDRAS FRÅGOR

Hur yttrar sig elallergi?

Fråga

Hur yttrar sig elallergi? Var kan jag få veta mer om detta?

Svar

Elallergi är en omdiskuterad åkomma. Det har stått mycket om elallergi och elöverkänslighet i tidningarna genom åren. Samtidigt har man kunnat läsa att många läkare och forskare hävdar att det inte finns några belägg för elöverkänslighet.

Socialstyrelsen har konstaterat att kunskapen om elöverkänslighet är ofullständig. I dagsläget finns inte vetenskapligt stöd för elsanering.

Socialstyrelsen anser att sjukvården i första hand bör söka efter andra orsaker hos personer som tror sig lida av elöverkänslighet. Anledningen är bland annat att vissa sjukdomar kan leda till besvär som kan uppfattas som elöverkänslighet.

Det finns inga tester för att se om du har elallergi. Därför går det inte heller att säga så mycket om hur elallergi yttrar sig. Många gånger finns andra orsaker till de besvär som personen tror beror på elallergi.

Folkhälsomyndigheten - Elöverkänslighet

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan