Läs andras frågor

Hur stor är risken att ärva Parkinsons sjukdom?

Fråga

Min mamma hade Parkinsons sjukdom. Min faster och farbror har också sjukdomen. Hur stor är sannolikheten att jag eller mina barn får Parkinsons sjukdom?

Svar

Det är omöjligt att ange sannolikheten för dig och dina barn att få sjukdomen. Jag ska förklara närmare varför.

Idag finns en teori om att personer som får Parkinsons sjukdom före femtio års ålder oftare har ärftliga orsaker än de som blir sjuka senare.

Det har upptäckts familjer med en kraftigare ärftlig variant av sjukdomen. Hos medlemmar i dessa familjer har finns en eller flera så kallade Parkinson-gener. Inte någon av dessa familjer har hittats i Norden.

Hos personer där sjukdomen börjar efter femtio års ålder, är orsaken i dag okänd. En analys från ett universitet i USA, tyder på att det finns ett samspel mellan olika genetiska ärftliga faktorer för Parkinson som debuterar sent.

Det finns också data som tyder på en ärftligt ökad känslighet mot vissa giftiga ämnen. Dessa ämnen gör att celler i hjärnan som bildar viktiga signalsubstanser går en för tidig död till mötes.

Håkan Barrner, Läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan