LÄS ANDRAS FRÅGOR

Hur smittar resistenta bakterier av typen ESBL?

Fråga

Min far som bor på ett äldreboende har fått en infektion orsakad av ESBL och vårdas för närvarande på sjukhus och får antibiotikabehandling. Kan han smitta oss närstående med ESBL? Kan smittan komma in genom sår i huden? Kan man smitta andra även om man bara är bärare?

Svar

Ja, om du som närstående inte har en god handhygien riskerar du att smittas av din far. Därför är det viktigt att tvätta händerna med tvål och vatten, samt använda handsprit, när du besökt honom

ESBL är inte en bakterie

Förkortningen ESBL står för extended spectrum beta lactamase. ESBL är alltså inte en bakterie utan en egenskap hos vissa bakterier. Det kan vara olika bakterier som har denna egenskap.

Vanligast är att tarmbakterierna Escherichia coli eller Klebsiella pneumonie har den.

Innebörden av att en bakterie har ESBL är att den är okänsligt mot flera olika antibiotika. Den är alltså motståndskraftig och går inte att få bort med vanliga antibiotikasorter.

Att en bakterie har ESBL innebär inte att den som insjuknar blir sjukare än av vanliga bakterier.

Viktigt att tvätta händerna

Eftersom det är tarmbakterier som kan ha ESBL sprids den genom att spår av avföring kommer in i munnen till följd av bristfällig handhygien. Ibland, särskilt utomlands, kan du bli smittad genom förorenad mat.

Det finns ingen risk för smitta om ESBL finns i tarmen, men personen är symtomfri. Men det förutsätter god handhygien. Du kan inte bli smittad genom att du har sår på händerna. Men om din far har stora, vätskande sår, en stomi eller urinkateter är risken större att du får bakterier på händerna och du måste vara extra noga med att tvätta händerna.

Läs gärna mer om ESBL hos Folkhälsomyndigheten.

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan