LÄS ANDRAS FRÅGOR

Hur låg kroppstemperatur kan man ha?

Fråga

Jag undrar hur mycket kroppstemperaturen kan sjunka innan hjärtat och hjärnan slutar fungera?

Svar

  • När kroppstemperaturen sjunker under 35 grader talar vi om hypotermi - sänkt kroppstemperatur i medicinsk mening. Kroppen arbetar då maximalt för att behålla kroppstemperaturen genom bland annat kraftig köldfrossa.
  • Vid 33 grader minskar frossan och den inre nedkylningen leder till att hjärnans elektriska aktivitet blir påverkad. Fortsatt nedkylning leder till att du blir mindre medvetande. Blodtrycket blir knappt mätbart och andetagen minskar. Hjärtat kan få  allvarliga rytmrubbningar som kammarflimmer.
  • Vid 26 grader blir de flesta medvetslösa.
  • Under 20 grader upphör all hjärnaktivitet.

Här kan du läsa mer om vad nedkylning innebär för kroppen och vad som finns att göra för att minska risken.

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan