Streptokockepidemier verkar komma tillbaka varje år på förskolan. Om drygt hälften av alla barn har insjuknat och återinsjuknat, bör det då inte göras en större utredning?