Läs andras frågor

Hur bra skyddar egentligen öronproppar?

Fråga

Jag har fått problem med ljudkänslighet och ett lågt pipljud i örat. Jag har under flera år gått på konserter och alltid använt öronproppar, men har en hel del problem när jag går på krogen eller disco. Hur bra skyddar öronproppar?

Svar

Det är bra att du är noga med att skydda dig från alltför höga ljud. Olika sorters öronproppar skyddar olika bra. Det finns ett antal olika sorter att köpa.

Vanliga gula eller orange proppar ger i genomsnitt något mer än 30 decibels dämpning i genomsnitt över hela frekvensintervallet. Det innebär att du får ungefär 30 decibels dämpning för basljud, för vanligt tal och för höga toner som kallas för diskant. Det är en bra dämpning som är i nivå med den som hörselkåpor ger.

Många öronproppar dämpar olika mycket i olika frekvenser, vilket gör att ljudet förvrängs när du lyssnar på musik.  

Apotek säljer en annan öronpropp som kallas musik- och simproppen som ska ge en bättre ljudupplevelse. Proppen dämpar mer i diskanten än i basen. Ljudet upplevs lite bättre än engångspropparna. Dessa proppar skyddar även örat mot vatten. Du kan tvätta av dem med tvål och vatten och använda flera gånger.

En propp som heter ER20, ger en relativt rak dämpningskurva. ER-20 är öronproppar utvecklade för musiker och konsertbesökare. Propparna sänker ljudet med ca 20dB utan att förstöra ljudupplevelsen.

Öronpropparna skyddar bra, om du låter de sitta inne i hörselgången hela tiden när du vistas i bullrig miljö. Dra aldrig ut dem mitt i bullret. Det kan bli som en ljudchock för örat och påverka hörseln negativt. Du kan läsa om Tinnitus här.

Du kan läsa mer om hörselskydd på Arbetsmiljöverket.

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan