LÄS ANDRAS FRÅGOR

Är det farligt med höga levervärden?

Fråga

Hur påverkas kroppen av för höga levervärden? Jag har höga ASAT och ALAT värden. Är detta allvarligt och vad bör åtgärdas?

Svar

Kroppen påverkas inte av det förhöjda levervärdet såvida de inte är väldigt höga.

Först är det bra att veta vad de förhöjda värdena beror på

Är de bara måttligt förhöjda brukar läkaren kontrollera dem igen efter ett par veckor.

ASAT och ALAT är ämnen, leverenzymer, som finns bland annat inuti leverns celler. De läcker ut i blodet i större mängd när levercellerna är inflammerade eller retade på annat sätt.

 

  • Övervikt eller fetma kan ibland ge lite förhöjda värden utan att det behöver vara något fel på själva levern.
  • Virusinflammation i levern kan vara en annan orsak, liksom en reaktion på något läkemedel.
  • Alkoholpåverkan på levern är en tredje vanlig orsak. Då blir ofta värdena normala om man avstår helt från alkohol under några veckor.

Vad läkaren gör beror bland annat på hur personen mår

Det har också betydelse hur höga värdena är och om det finns andra laboratorievärden som också är onormala.

Det är viktigt att alltid försöka ta reda på orsaken till de förhöjda värdena. Någon gång kan en allvarlig sjukdom ligga bakom. Men ibland är det bara en tillfällig förhöjning som går över av sig själv.

Det anses mindre oroande om bara ASAT och ALAT är lätt förhöjda, än om även andra leverprover som ALP och GT är förhöjda.

Ibland görs även andra undersökningar, speciellt om andra leverprover är förhöjda och om värden är högre vid kontroll.

Åldern spelar också roll. Rör det sig om äldre personer finns större anledning att utesluta tumörer som orsak. Ultraljudsundersökning av levern är en sådan undersökning som ibland kan hjälpa läkaren att säga vad det beror på och även utesluta allvarligare orsaker.

Du ska givetvis i första hand gå med dina frågor till den läkare som beställde proverna.

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan