Läs andras frågor

Vart kan jag vända mig om jag är missnöjd med kostnaden för tandvård?

Fråga

Vart kan jag vända mig om jag vill slippa oväntade kostnader efter ett tandläkarbesök?

Jag skulle dra ut en tand och fick ett prisförslag på runt 500 kronor, men tandläkaren misslyckades och fick inte ut en bit av tanden. Detta kostade mig iallafall 500 kronor.

Nu måste jag operera bort den biten och betala extra för operationen. Är detta rätt?

Svar

När det gäller tandutdragningar händer det ibland att det blir komplikationer just på det sätt som du beskriver. Tanden kan spricka i samband med utdragningen så att delar av tanden inte går att få med vid det vanliga ingreppet.

Ibland kan tandläkaren lämna kvar rotdelarna som inte gått att lossa, eftersom de ofta läker in i käkbenet utan problem. Men har tanden en infektion vid rotspetsen eller en dåligt utförd rotfyllning, så måste tandläkaren ta bort alla delar, annars läker det inte. Ett nytt ingrepp är då nödvändigt, exempelvis en operation. Då tillkommer en kostnad utöver den som gällde för den vanliga utdragningen.

Det stämmer alltså att det kan bli på det här sättet. Men som patient bör du före ingreppet ha blivit informerad om risker vid ingreppet och komplikationer som kan inträffa. Du borde också i förväg ha fått veta att eventuella komplikationer kan leda till högre kostnader.

Upplever du att du inte fått någon bra förklaring eller om du tycker att kostnaden har varit oskälig, kan du framföra klagomål till två typer av nämnder som finns för detta. 

•  För Folktandvården som drivs av ditt landsting eller region så finns en Patientnämnd. Den kan också kallas Förtroendenämnd. Hur du kan nå den ska din folktandvårdsklinik kunna berätta. Du kan också titta här på Folktandvårdens hemsida. Där kan du också leta på ditt eget landsting/region. Informationen finns också att hitta i utgivna informationskataloger i pappersform.

•  För privatpraktiserande tandläkare som är medlemmar i organisationen Privattandläkarna finns lokala förtroendenämnder på flera håll i landet. Information om organisationen får du via Privattandvårdsupplysningen på telefon 08- 555 446 55.

Mer information hittar du i texten Om du inte är nöjd med tandvården.

Slutligen ett tips om du är intresserad av tandvård till ett fast pris, är att titta på så kallad abonnemangstandvård. Folktandvården kallar sin frisktandvård.  Ett annat sätt är att ta en privat tandvårdsförsäkring.

MajLis Morhed Hultvall, tandläkare

Till toppen av sidan