LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad är ett LOH-intyg?

Fråga

Min läkare har berättat att han ska skriva ett LOH-intyg. Vad är det?

Svar

Ett LOH-intyg är ett "Läkarutlåtande om hälsotillstånd". Det är Försäkringskassan eller ibland Arbetsförmedlingen som begär sådana intyg från läkare, till exempel när en person varit sjukskriven en längre period. Det kan också vara kommunens socialförvaltning som behöver veta vad du inte klarar av på grund av din sjukdom och vad du klarar av trots din sjukdom.

 Läkarutlåtande om hälsotillstånd är ett underlag för fortsatt samordning och planering av åtgärder under sjukskrivning. Det kan handla om medicinsk, arbetslivsinriktad eller social rehabilitering.

Det kan även var underlag för beslut i fråga om fortsatt ersättning från sjukförsäkringen, eller om återgång till arbete är lämpligt.

I utlåtandet skriver läkaren om din diagnos, men också om vilka fysiska och psykiska funktioner som påverkas av diagnosen. Läkaren beskriver vad du inte kan göra i arbetet och i det vardagliga livet på grund av din sjukdom.

Läkaren ska också skriva om tidigare sjukdomar om de påverkar dig nu. Undersökningar, åtgärder, behandlingar och utredningar och resultatet av dessa ska beskrivas. Läkaren ska också göra en bedömning av hur sjukdomen kommer att utvecklas i framtiden.

LOH är ett omfattande intyg som tar tid för läkaren att tänka igenom och tid att fylla i, men det ingår i läkarens arbete att arbeta med sådana utlåtanden.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan