LÄS ANDRAS FRÅGOR

Kan jag få ersättning för felaktig tandbehandling?

Fråga

För tre månader sedan drog jag ut en visdomstand. Jag har inte full känsel i tungan efter detta.

Om jag nu inte får tillbaka känseln i tungan fullt ut, kan jag då få ersättning för detta? Hur stor ersättning kan man kräva i så fall? Går det att fixa på något sätt, så att jag får tillbaka känseln.

Svar

Förmodligen har du fått en nervskada i samband med att din visdomstand drogs ut. Det finns nerver som går mycket nära tanden och det kan bli en skada av själva ingreppet. Ibland kan tandläkaren oavsiktligt komma åt själva nerven med bedövningsnålen.

Att dra ut just visdomständer kan ibland vara besvärligt. Det beror på att de sitter långt bak i munnen och kan vara svåra att komma åt eller att de inte kommit fram helt. Ibland kan en visdomstand behöva delas och sen tas bitarna ut en efter en. Om tanden inte kommit upp helt kan en operation behöva göras.

Nervskador är oftast övergående, men kan i sällsynta fall bli bestående. I de fall där känseln inte har återkommit inom två år utgår ersättning vid vårdskada från en försäkring för behandlingsskador, patientförsäkringen. Alla som bedriver hälso- och sjukvård, både offentligt och privat, är skyldiga att ha en sådan försäkring. Den ska kunna ge ersättning till personer som råkar ut för skador i hälso- och sjukvården.

Försäkringen ersätter skador om det kan visas att skadan med övervägande sannolikhet orsakats av något av följande:

  • undersökning
  • vård eller behandling
  • fel på utrustning eller medicinteknisk produkt
  • felaktig diagnostisering
  • infektioner
  • olycksfall
  • läkemedel som inte hanterats på rätt sätt.

Det finns inte någon särskild behandling som kan skynda på nervläkningen. Det finns inte heller något sätt att i förväg säga hur mycket av känseln som kommer att komma tillbaka just för dig.

Jag förstår att du tycker att det känns obehagligt med den konstiga känseln. Som jag nämner ovanstående, så återkommer nervfunktionen för det mesta. Även om det kan ta lång tid. Därför brukar försäkringsbolaget inte göra någon bedömning förrän det gått två år.

Jag kan inte hjälpa dig med information angående storleken på en eventuell ersättning. Oftast beror det på hur stor skadan är efter en tid.

I våra texter Bedövning och smärtlindring vid tandvård och Om man inte är nöjd med tandvården kan du läsa mer om det här.

MajLis Morhed Hultvall, tandläkare

Till toppen av sidan