Det går inte att ge dig ett allmängiltigt svar på om du har blivit svampförgiftad, om det kan ge skador i efterhand eller vad du kan göra. Svaret är helt beroende på vilken svamp du har ätit.

Du ska ringa till Giftinformationscentralen om du misstänker att du har ätit någon svamp som kan ha varit giftig. De kan berätta mer om vilka symtom du ska vara uppmärksam på eller om du behöver någon form av vård.

Illamående och magsymtom som beror på att du har ätit svamp behöver inte vara tecken på svampförgiftning. Precis som andra livsmedel kan svamp orsaka magsjuka på grund av att de lätt angrips av bakterier.

Det absolut viktigaste om du misstänker att du har ätit en giftig svamp är att kunna beskriva svampen. Om du har fått stuvning med blandsvamp så är det den som har plockat svampen som kan ge dig dessa uppgifter. Det är viktigt att fråga den personen även om det kan vara lite genant. Då får du samtidigt veta om det är fler som har blivit dåliga.

Olika gifter i olika svampar

Det finns olika typer av gift i svamp. Vilka det är frågan om är helt beroende på vilken svamp det handlar om. 

Det finns en grupp med cellskadande gift, en grupp med gifter som har nervpåverkan och en tredje grupp med gifter som retar magsäck och tarm. Förutom dessa tre grupper finns svampar som kan ge födoämnesallergi, till exempel pluggskivling. I samband med att man dricker alkohol kan sedan grå bläcksvamp ha en antabusliknande effekt.

Mycket giftiga svampar

Cellskadande gifter kan ge livshotande skador på inre organ och finns hos ett par arter, flugsvampar och spindlingar. Gifterna kan ge lite olika besvär beroende på vilken svamp det är fråga om.

  • Orangebrun giftspindling eller toppig giftspindling kan ge livshotande skador på njurarna. Besvären kommer inom tre till sju dygn och består av brännande törst, huvudvärk, trötthet, frossa, muskelvärk och ont i magen.
  • Gifthätting, lömsk flugsvamp och vit flugsvamp innehåller gifter som kan ge skador i tarmkanalen, njurar och lever. Besvären brukar börja efter 8 till 24 timmar och består av ont i magen och vattentunn diarré. De här svamparna kan ge en livshotande förgiftning.
  • Andra svampar som innehåller det farliga cellskadande giftet är lömsk biskopsmössa, stenmurkla och mössmurkling. Besvären kommer efter 5 till 8 timmar och består av symtom från mage och tarm, yrsel, matthet, svettningar, talsvårigheter och balanssvårigheter.

Farliga att äta och livshotande i större mängder

Svampar som påverkar nervsystemet ger i allmänhet inte livshotande förgiftning om du inte har ätit mycket stora mängder. Exempel på dessa svampar är röd flugsvamp och panterflugsvamp.

Det finns olika sorters gifter i dessa svampar, beroende på vilken svamp det gäller. Den typen av gifter ger i allmänhet snabbt besvär, från femton minuter till ett par timmar. Det kan vara fråga om mag-tarmbesvär, svettningar, ökat salivflöde och tårflöde, andningsbesvär, långsam puls och små pupiller. Andra besvär kan vara oro, förvirring, hallucinationer, påverkad tidsuppfattning och rumsuppfattning, overklighetskänslor och eufori.

Om du behöver veta mer

Bra information om olika svampar och deras giftighet finns på Giftinformationscentralen.

Svampguiden.com har utförlig information om såväl ätliga som giftiga svampar och detaljerad information om olika svampgifter.