LÄS ANDRAS FRÅGOR

När får man donera organ?

Fråga

Jag har en fråga om organdonationer. Jag äter en del mediciner, kan mina organ ändå doneras om jag skulle råka ut för en olycka?

Kan man bestämma sig för att donera även om man inte är myndig ännu? Det behövs ju organ till barn också. Hur anmäler man det i sådana fall?

Svar

Det finns inga generella regler om att du inte får donera organ om du behandlas med mediciner. Men det finns däremot några sjukdomar som utgör hinder.

Personer med elakartad tumörsjukdom kan oftast inte bli donatorer, men om du är behandlad och tumörfri sedan många år kan organ och vävnader användas.

Vissa infektionssjukdomar är hinder för organdonation. HIV är en sådan infektion. Missbrukar du narkotika intravenöst får du inte heller donera organ.

Sjukvården utreder vid inträffat dödsfall om du får bli donator eller inte. Även om dina organ eller vävnader inte kan användas för transplantation för att du varit sjuk, kan du bli donator för medicinsk forskning och undervisning.

Du kan välja mellan följande:

  • Att donera alla organ och vävnader för transplantation och annat medicinskt ändamål.
  • Begränsa donationen till transplantationer, undanta vissa organ och vävnader.
  • Helt säga nej.

 Men du kan inte välja vem du donerar till.

Även barn kan anmäla sig till Donationsregistret om de är tillräckligt gamla att själva förstå vad en donation innebär. 

Från och med den 25 maj 2018 får den som fyllt 15 år själv bestämma om hen vill registrera sig i donationsregistret, utan vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavare får enbart anmäla barn upp till 15 år, mot tidigare upp till 18 år. Detta enligt en förordning för Socialstyrelsens donationsregister som regeringen beslutat om.

Barn som registrerats i Donationsregistret får någon tid efter att de fyllt 15 år meddelande från Socialstyrelsen om vilka uppgifter som finns om dem i Donationsregistret. Det gäller oavsett om de anmält sig själva eller blivit anmälda av vårdnadshavare.

Du kan anmäla dig till Donationsregistret på Socialstyrelsens hemsida. 

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan