Frågan om mobiltelefoner och hjärntumörer har varit aktuell under många år. I dagsläget finns det inte några vetenskapliga belägg för att användandet av mobiltelefon ökar risken för hjärntumörer.

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin hemsida:

”Det är osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner medför ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker. När det gäller barn är osäkerheten om möjliga långtidseffekter större. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar därför försiktighet vid användning av mobiltelefon. Använd handsfree och håll ut mobilen från kroppen under samtal.” Du kan läsa den fullständiga texten på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

I flertalet av de vetenskapliga undersökningar som gjorts har de som ofta använder mobiltelefon inte haft ökad risk för hjärntumör. Det är däremot svårt att helt utesluta risken för tumörer och andra skador av strålningen från mobiltelefoner, eftersom telefonerna trots allt inte har funnits under så många årtionden.

Tumörer kan utvecklas långsamt under loppet av flera årtionden. Men i dagsläget finns inget som talar för att mobiltelefoner ger hjärntumörer. Rädslan för mobiltelefoner verkar minska med åren, eftersom det är fler och fler som använder mobilen i vardagen.