Läs andras frågor

Hur ärvs blodgrupper?

Fråga

Hur ärvs blodgrupper? Vad är det som bestämmer vilken blodgrupp jag får?

Svar

Vilken blodgrupp du får bestäms av vilka gener du har.

Oftast används dessa två system för att dela in blodgrupperna:

 • AB0-systemet
 • Rh-systemet.

AB0-systemet

Enligt AB0-systemet kan du ha någon av följande blodgrupper:

 • A
 • B
 • AB
 • 0, som står för noll.

Varje person har två arvsanlag som kan vara A+A, A+0, B+B, B+0, A+B eller 0+0. A och B är så kallade dominanta anlag, medan 0 är recessivt, alltså inte dominant.

Det innebär följande:

 • Du som har kombinationen A+A får blodgruppen A.
 • Du som har kombinationen B+B får blodgruppen B.
 • Du som har kombinationen A+0 får blodgruppen A.
 • Du som har kombinationen B+0 får blodgruppen B.
 • Du som har kombinationen A+B får blodgruppen AB, eftersom båda anlagen är dominanta.
 • Du som har kombinationen 0+0, får blodgruppen 0.

Ett barn kan få blodgrupp 0 även om inte de genetiska föräldrarna har det. Till exempel kan en förälder med blodgrupp A som har anlagen A+0 och en förälder med blodgrupp B som har anlagen B+0 få ett barn som har anlagen 0+0. Då får det barnet blodgrupp 0 trots att ingen av barnets föräldrar har det.

Rh-systemet

Inom Rh-systemet finns det Rh+ och Rh-. Rh+ är dominant och Rh- är recessivt. För att ett barn ska kunna få Rh-, behöver båda barnets genetiska föräldrar bära anlag för Rh-, vilket de alltså kan göra även om de är Rh+.

Läs mer om AB0-systemet och Rh-systemet i texten Blodgrupper.

Till toppen av sidan