Läs andras frågor

Vad kan jag göra åt låg blodsockernivå?

Fråga

Vilka är symtomen vid låg blodsockernivå och vad kan jag göra åt det?

Svar

Vid låg blodsockernivå blir det bränslebrist i kroppens olika organ. Det märks genom att du känner dig knäsvag, darrig och får hjärtklappning.

Eftersom hjärnan är helt beroende av socker som bränsle får du symtom som påverkar medvetandet och psyket. Du kan bli yr, aggressiv, förvirrad eller omtöcknad. Du tappar omdömet och kommer att förlora medvetande om nivån av blodsocker fortsätter att sjunka.

Mycket låg blodsockernivå är ett livshotande tillstånd som kräver att kroppen omedelbart får socker. En medvetslös person måste få sprutor med socker direkt i blodet. Det går också att ta läkemedlet Glukagon som nässprej eller med spruta. Läkemedlet gör att det bildas socker i kroppen. 

Glykogen omvandlas till socker när blodsockernivån blir låg

Kroppen har system som motverkar att blodsockernivån blir alltför låg. Det finns ett lager av så kallat glykogen i musklerna och framför allt i levern. Glykogenet omvandlas till socker när blodsockernivån börjar bli låg om det har gått för lång tid sedan föregående måltid. Även fett omvandlas till socker som hjärnan kan använda. Det händer till exempel när vi sover.

Det får aldrig bli tomt på socker i blodet eftersom hjärnan inte kan fungera då. Övriga organ fungerar också dåligt om blodsockernivån blir alltför låg.

Personer med insulinbehandling riskerar insulinkänning

Du som har diabetes riskerar att få insulinkänning, som även kallas blodsockerfall. Det är särskilt vid behandling med insulin som risken finns. Flera blodsockersänkande läkemedel kan också orsaka låg blodsockernivå.

Det varierar från person till person vid vilken blodsockernivå man får symtom. Någon känner obehag i kroppen redan vid en blodsockernivå kring fyra millimol per liter. Andra börjar få känningar först vid två millimol per liter.

Det är viktigt att du som har diabetes är medveten om risken för insulinkänning och hur det känns. En risksituation är om du har tagit din vanlga läkemedelsdos, ätit mindre än vanligt och gör något fysiskt krävande. Det kan leda till ett snabbt blodsockerfall. Då är det viktigt att få i dig socker i någon form. Det enklaste är druvsockertabletter, som snabbt höjer blodsockernivån när du tar dem.

Det kan ibland vara svårt att inse när insulinkänning är på väg om man har diabetes och tar insulin. Ett tecken på insulinkänning kan vara att man blir lättirriterad eller på annat sätt beter sig konstigt. Ofta är det då personer i omgivningen som till exempel familjemedlemmar, vänner eller arbetskamrater som märker det. Därför är det viktigt att de lär sig att känna igen symtomen och ser till att den som har insulinkänning får i sig socker. 

Till toppen av sidan