Läs andras frågor

Vad gör man åt skador på fettkudden under hälen?

Fråga

Jag önskar få hjälp med mina hälproblem. Har besökt läkare och troligen så är det en "fettkuddsskada".

Jag har skoinlägg men kan trots det inte motionera. Jag spelar annars fotboll. Finns det någon operation jag kan göra för att komma åt problemet? Eller finns någon annan hjälp?

Svar

Inlägg i skon är det första som brukar rekommenderas, om ditt problem hänger ihop med fettkudden under hälen. Ibland räcker det inte med vanliga inlägg utan det kan behövas inlägg som gjuts efter fotens form, så kallade fotbäddar. Fotbäddar kan köpas och provas ut av en ortopedtekniker. För att få komma till en ortopedtekniker behövs en remiss från läkare, fysioterapeut eller annan vårdgivare

Ibland kan fotbäddarna behöva justeras hos ortopedteknikern när du använt dem några veckor. Du bör också kolla upp dina skor, både sportskor och fritidsskor.

Operation hjälper inte mot problem med fettkudden. Tvärtom kan problemet förvärras.

Belastningen på foten spelar stor roll och du som spelar mycket fotboll eller springer kan ha svårt att bli bra, även om inläggen är som de ska. Träningen kan behöva anpassas och ibland kan det behövas en viloperiod.

Eftersom du inte blivit bra, tycker jag att du ska prata med en läkare igen.

Läs gärna mer i vår text ”Ont i hälen”. 

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan