Läs andras frågor

Vad får man för biverkningar av för högt kalium i blodet?

Fråga

En bekant tar vätskedrivande medicin samt kaliumtillskott. Vid senaste blodprovet var kaliumvärdet för högt. Vilka biverkningar ger det?

Svar

Vätskedrivande mediciner kan påverka saltbalansen i kroppen. De vanligaste störningarna i saltbalansen är att halterna av natrium och kalium i blodet sjunker.

Ett lätt förhöjt kaliumvärde brukar inte ge några besvär

Är kaliumvärdet kraftigt förhöjt kan du få illamående och svaghet och även oregelbunden hjärtrytm, som i svåra fall till och med kan vara dödligt.

Behandling

Om du får brist på kalium brukar läkaren ofta ge kaliumtillskott i tablettform.

Det finns också läkemedel som är så kallat kaliumsparande och som ges som tillägg till den vätskedrivande medicinen.

Det är inte ovanligt att balansgången mellan lågt, normalt och högt kalium är svår. Är kaliumvärdet högt är det lätt att plocka bort kaliumtillskottet eller att ta bort den kaliumsparande medicinen.

Vad som händer om kaliumvärdet är högt på lång sikt vet läkarna inte så mycket om. Upptäcker din läkare ett högt kaliumvärde så brukar hen rätta till det med mediciner.

Felaktigt höga värden av kalium

En vanlig orsak till högt kalium i ett blodprov har med provtagningstekniska skäl att göra. Om det är svårt att hitta ett blodkärl eller om blodprovet inte hanteras på rätt sätt kan värdet bli högt i provet, fast halten av kalium i blodet är normalt. Ofta ordinerar din läkare då ett nytt prov för att se om det höga kaliumvärdet verkligen stämmer.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan