Läs andras frågor

Kommer depressionen tillbaka när man slutar med medicinen?

Fråga

Min tjugoåriga dotter ska börja använda ett antidepressivt läkemedel. Jag undrar vad som händer när hon avslutar behandlingen? Blir hon då deprimerad igen och tvingas ta tabletter hela livet?

Svar

Efter att depressionssymtomen har släppt brukar du behöva fortsätta med medicinen i minst sex månader och ibland betydligt längre än så. Vissa har bara en sjukdomsperiod, men för andra kan depressionen återkomma. En del kan behöva en låg dos av läkemedlet under en längre tid som förebyggande behandling mot återfall.

Du känner oftast igen symtomen om du insjuknar i en ny period av depression. Då kan du börja med medicinen snabbt och därigenom undvika att bli mycket sjuk. Det är viktigt att inte pröva sig fram på egen hand med doseringen av medicinen, utan behandlingen måste diskuteras med den ansvariga läkaren. Du kan inte sluta tvärt med medicinen. Dosen måste minskas gradvis under en tid, om medicineringen ska avslutas.

Som du ser kan jag inte ge något bestämt svar på hur det ska bli framöver just för din dotters del. Det finns gott hopp om bra resultat av behandlingen, men det går inte att säga nu hur långvarig den behöver bli.

Läkemedel är en vanlig behandling vid depression som oftast kombineras med samtalsterapi av något slag och det brukar ha god effekt. Vanligen tar det några veckor innan medicinen har full verkan, vilket är viktigt att veta så att man inte ger upp. Ibland tar det också lite tid att hitta exakt rätt medicin för en viss person, ibland måste läkaren justera doserna eller kombinera flera läkemedel.

Detta med att hitta rätt dos och medicin är alltså individuellt och kan ta tid. Under tiden behöver din dotter stöd och hjälp. Anhöriga och goda vänner har här en viktig uppgift.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan