Läs andras frågor

Kan antibiotika påverka effekten av p-piller?

Fråga

Kan antibiotika påverka p-pillrets verkan så att jag bör skydda mig extra medan jag tar antibiotika?

Svar

Du behöver inte skydda dig extra.

Antibiotika kan minska kroppens förmåga att ta upp hormonerna i p-piller från tarmen. Därför står det ofta på läkemedlens bipacksedlar att effekten av p-piller kan påverkas. Men forskning har visat att det handlar om små och i de allra flesta fall helt betydelselösa effekter.

Det finns två mediciner mot tuberkulos, rifampicin och rifabutin, som påverkar effekten av p-piller så mycket att det finns en risk för oönskad graviditet. Men när det gäller alla övriga former av antibiotika behöver du inte skydda dig utöver att ta dina p-piller.

Det är extra viktigt att komma ihåg att ta p-pillren vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Om du är osäker på att du har tagit p-pillren som du ska eller om du får extra blödningar bör du använda annat skydd som kondom eller pessar. I så fall måste du skydda dig under minst sju dagar eftersom risken för graviditet kvarstår så länge.

Till toppen av sidan