LÄS ANDRAS FRÅGOR

Jag har några frågor om Cryptosporidium.

Fråga

Jag har några frågor om Cryptosporidium som jag skulle vilja få svar på:

  • Vilka symtom får den som smittas av parasiten?
  • Hur lång tid tar det från det att jag smittats, tills jag blir sjuk?
  • Vilken behandling behövs? 

Svar

Jag ska besvara dina frågor i turordning:

  • De symtom som du kan få är förutom diarre och eventuell kräkning även feber, huvudvärk, illamående och buksmärtor. Det förekommer också att den som är smittad inte får några symtom alls.
  • Det tar ungefär en vecka från det att du blir smittad, tills du insjuknar. Det kallas inkubationstid.
  • Infektion med Cryptosporidium läker utan behandling efter ett par veckor. Eventuellt kan du behöva vätskeersättning om du förlorar mycket vätska genom diarré. Vuxna brukar inte kräkas men barn brukar ofta göra det.

Cryptosporidium är en sjukdom som faller under smittskyddslagen och den ska anmälas både till smittskyddsläkaren och till folkhälsomyndigheten.

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du är smittad. 

Läs mer om Cryptosporidium på Folkhäsomyndighetens sida.

Lena Sandin Wranker, Läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan