Läs andras frågor

Hur länge behöver jag använda preventivmedel efter en sterilisering?

Fråga

Jag är en 50-årig man som har genomgått en sterilisering. Jag undrar nu hur länge jag behöver preventivmedel. Jag fick i samband med ingreppet instruktion att lämna ett spermaprov efter cirka tre månader. 

Svar

Ja, det stämmer att du får lämna spermaprov ungefär tre månader efter steriliseringen. Fram till dess måste du använda kondom. Eller så måste din partner använda preventivmedel.

Anledningen till att du måste fortsätta skydda dig i tre månader beror på att mellan operationsområdet och stället där sädesledaren tömmer sig i urinröret, finns sädesceller lagrade i sädesblåsorna. Dessa blåsor måste först tömmas ett antal gånger för att inga spermier ska finnas kvar. Blåsorna töms i samband med utlösning. 

Efter en sterilisering brukar du få lämna tre kontrollprover. Men här kan rutinerna se något olika ut vid olika mottagningar. De rekommendationer som finns är att ett första prov lämnas tre till fyra månader efter sterilisering. Du ska dessförinnan ha haft cirka 24 utlösningar. Hittar laboratoriet inte några rörliga spermier i tre på varandra följande prover, bedöms operationen vara lyckad.

Säkerheten med operationen är stor. 999 av 1000 steriliserade män blir helt sterila. Men omvänt gäller att 1 av 1000 steriliserade kan bli pappa. Beroende av din läkningsförmåga kan det i sällsynta fall bildas en ny förbindelse mellan de avklippta sädesledarna. Detta är mycket ovanligt men viktigt att känna till om partnern blir gravid.

Birgitta Ivarsson, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan