Läs andras frågor

Hur lång tid kommer jag att vara sjukskriven efter att jag fått en knäprotes?

Fråga

Jag ska få en knäprotes, en så kallad uniprotes. Jag undrar över rehabiliteringen efteråt. Hur lång tid tar det innan man är återställd? Vilken är den vanligaste sjukskrivningstiden? Är det heltid först som sedan följs av en period med halvtid?

Svar

Jag tycker det är bra frågor du ställer, men det är svårt att ge något enhetligt svar. Mycket beror på hur pass vältränad du är innan operationen, hur träningen efter operationen går och vilka arbetsuppgifter du har.

Att du får en knäprotes innebär inte att du får ett nytt friskt knä, men de allra flesta blir betydligt bättre än innan operationen. Framför allt förbättras värken och gångförmågan. Den totala läkningstiden är minst ett halvt till ett år. 

Precis som du anar är det vanligt att du återgår till arbetet på deltid för att sedan öka efter hand till heltid. Mycket beror som sagt på vilket arbete du har, men ungefär så här brukar det se ut om du är frisk för övrigt och läkningen går som den ska:

  • I lätta arbeten där du inte belastar leden, det vill säga arbeten där du mestadels sitter, är normal sjukskrivning totalt en till två månader.
  • I måttligt tunga arbeten är normal sjukskrivning två till sex månader. Hur stor del av dessa tider som är trekvarts, halv och kvarts sjukskrivning varierar.
  • Den som har ett mycket tungt arbete bör byta arbetsuppgifter efter en knäprotesoperation.

Läs mer om knäledsartros här.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan